Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut neqeroorut

Coronavirusimik tunillanneqarsimatilluni COVID-19-imut akiuussutissamik kapitissimaneq timip akiuunnissaanut iluaqutaassaaq.

Innuttasut tallimanik ukioqalereersimasut tamarmik, naartusut milutsitsisullu ilanngullugit COVID-19-imut akiuussutissinneqarnissamik neqeroorfigineqarput.

Akiuussutissaq akeqanngilaq piumassutsimillu neqeroorutaalluni.

Coronavirus/(SARS-CoV-2) tassaavoq nualluut inunnut nutaajusoq. Taamaattumik tunillanneqarnissamut napparsimalernissamullu timerput akiuussutissaqanngilaq. Inuit ilaannut coronavirusimik tunillanneqarneq napparsimarujussuarnermik toqumillu kinguneqarsinnaavoq.

Akiuussutissat Nunatsinni atorneqartut tassaapput RNA-akiuussutissat. RNA tassaavoq timitta celliini signalstofimik taaneqartartoq, taannalu proteininik pilersitsinissamut ”kodenik” imaqarpoq. RNA-akiuussutissaq cellivit proteiniliorsinnaalernissaannut aalajangersimasunik ilisarnaatitaqassaaq. Proteini cellimi pilersinneqarpat timivit akiuussutissai antistoffiliornissamut aallartisarneqassapput, taamaattumillu coronavirusimik tunillatsissimaguit napparsimanaveersaartillutit illersussavaatsit.

Ima paasillugu, akiuussuserneqaruit timit akiuussinnaanngortinneqassaaq, taamaalilluni timivit akiuussinnaassusia coronavirusimut akiuussinnaalerluni. Kingorna coronavirusimik tunillanneqaruit, timivit akiuussutissaasa virusi ilisaripallassinnaassavaat, virusimullu akiuulluarsinnaanerussallutik, taamaalilluni perululernissamut ernumanaataa annikinneerarsuussaaq.

Akiuussutissap COVID-19-imik napparsimanaveersaartissavaatit. Akiuussusertinnikkut inuiaqatigiinni tuniluuttoqarnissaanut annikillisaaqataassaatit. Tuniluunnerup pitsaaliorneqarnissaanut sapinngisamik amerlasuut akiuussuserneqarnersut apeqqutaassaaq.

Nunatsinni akiuussutissat atorneqartut coronavirusimik akoqanngillat aamma DNA-mut sunniuteqarnavianngillat.

Akiuussutissalersimagaluarluni tunillaasinnaaneq pillugu ilisimasat amerlanngillat. Akiuussutissalersimagaluarlutilluunniit inunnut qanillinaveersaarnissat eqqiluisaarnissamullu peqqussutit malinnissaat suli pingaaruteqarpoq, taamaaliornikkullu coronavirusi inunnut allanut siaruaannissaa pinngitsoortissinnaavat.

Akiuussutissat Moderna aamma Pfizer/BioNTech (Comirnaty) marluullutik EU-mi akuerisaapput. Taakkulu akuerineqannginnerini misileraaqqissaarneq ingerlanneqarsimavoq.

Akiuussutissat COVID-19-imik napparsimarulunnerunissannut annikillisaataapput.

Akiuussutissat qanoq sivisutigisumik sunniuteqarsinnaanersut suli takussutissaqanngilaq.

Nunatsinni Moderna atorneqarneruvoq. Pfizer/BioNTech-akiuussutissap isumaginissaa, assartornissaa uninngatinnissaalu pisariuvoq, tassami -70 gradit 80 gradillu akornanni uninngatinneqartariaqarpoq. Taamaattumik akiuussutissaq najugaqarfinni assartuiffiusinnaasuni taamaallaat neqeroorutigineqarsimavoq. Moderna-akiuussutissaq isumagiuminartuullunilu paariuminartuuvoq.

Moderna – Akiuussutissamut tunngasoq

Nunatsinni COVID-19-akiuussutissaq Moderna® atorneruarput, sunniuteqarluarnissaanullu marloriarluni akiuussuserneqarnissaq pisariaqarluni. Marloriarluni akiuussuserneqarneq sapaatip akunnerinik 4-6-it miss. akunneqassaaq. Aappassaanik kapitinneq siullermeerluni kapitereernermiit siusinnerpaamik ullut 28-t kingorna pissaaq. Virusip allanngornerinut nutaanut akiuussinnaaqqullutit aappassaanik kapitissimanissat pingaaruteqarpoq.

Moderna-akiuussutissaq aamma Danmarkimi atorneqarpoq. Taanna amerikarmiut suliffeqarfiutaanni Modernami ineriartortitaavoq, Schweizimi aamma Spaniemi tunisassiarineqartoq.

Moderna®-akiuussutissaq Comirnaty®-itulli mRNA-akiuussutissaavoq, akiuussutissat taakku sunniutaat isumannaassusaallu imminnut assingupput. Moderna®-p aappassaanik kapitereernermi pitsaassusaa 94%-ip missaaniippoq. Akiuussutissat qanoq pitsaatiginersut pillugu paasisaqarnerorusukkuit uani atuakkit Hvor godt beskytter vaccinerne? (sst.dk-mut ingerlaqqissaatit).

Akiuussutissaq ilaatigut inunnut 12-iniit ukiulinnut utoqqarnullu, naartusut milutsitsisullu ilanngullugit atorneqarnissaminut akuerisaavoq.

Comirnaty®-mut (Pfizer-BioNTech) tunngasoq

Comirnaty®-mit pissarsiat, Nunatsinni aamma pineqartartut Tysklandimi Belgiemilu tunisasssiaapput.

Comirnaty® tassaavoq mRNA akiuussutissaq, inunnut tallimaniit ukiulinnut utoqqarnullu, naartusut milutsitsisullu ilanngullugit atorneqarnissaminut akuerisaasoq. Comirnaty®-p pitsaassusaa 95 procentip missaaniippoq. Annertunerusumik paasisaqarit, uani Hvor godt beskytter vaccinerne?(sst.dk-mut ingerlaqqissaatit).

Innuttaasut minnerpaamik 18-nik ukiullit COVID-19-imut akiuussuserneqarnissaminnut neqeroorfigineqarput.

Tamanna aamma naartusunut milutsitsisunullu atuuppoq.

Kalaallit Nunaat ataavartumik ingerlaannaq atorneqartussanik, akiuussutissanik tigooqqaavoq. Illoqarfigisanni/nunaqarfigisanni neqeroorutaalerpat tamanut nalunaarutigineqassaaq.

Corminaty (Pfizer-BioNTech)-mik Modernamillu kapitinnermik tamakkiisumik sunniutilimmik akiuussuserneqarniaraanni marloriarluni kapitittoqariaqarpoq.

Comirnaty®-mik (Pfizer/BioNtech) aappassaanik akiuussuserneqarneq siullermeernermiit ullut 21-it qaangiunneranni pissaaq.

COVID-19-imut akiuussutissamik Moderna®-mik akiuussuserneqarneq siullermeernermiit aappassaaneerneq ullut 28-t qaangiussimassapput.

Marloriarluni akiuussuserneqarnerup kingunitsianngua amerlanertigut illersuutaallualereertarpoq. Comirnaty®-p nassuiaatitaa naapertorlugu ullut arfineq marluk kingorna tamanna pisarpoq. COVID-19-imut akiuussutissaq Moderna® ullut 14-it kingorna pisarluni.

Akiuussutissat tamarmik nappaammut illersuisinnaanerat tamakkeeqqissaartuunngilaq. Tamanna pillugu COVID-19-imut akiuussuserneqarsimagaluaraanniluunniit tunillatsittoqarsinnaavoq, amerlanerpaalli COVID-19-imut illersuutigissavaat. Qanorli sivisutigisumik illersuutaasinnaanera suli iluamik paasineqanngilaq.

Aappassaanik akiuussuserneqarnissaq puigortoorsimagaanni sapinngisamik piaartumik pineqassaaq. Akiuussutissinneqarnerli aallaqqaataaneertinneqarnavianngilaq.
Innuttaasoq COVID-19-imut akiuussutissanik assigiinngitsunik tunineqartoorsimappat tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut nalilerneqarsinnaavoq. Ima paasillugu amerlanerusunik akiuussuserneqassanngilaq. Assersuutigalugu innuttaasoq Comirnaty®-mik kingornalu COVID-19-imut akiuussutissamik Moderna®-mik paarlattuanilluunniit tunineqarsimappat tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqassaaq.

Aap, inuit COVID-19-imik napparsimanikut aamma akiuussuserneqarnissamik neqeroorfigineqartussaapput. Tassani pissutaavoq, COVID-19-imik tunillatsinnikuunermi akiuussutissaqalernerup illersuutaanera qanoq annertutigilertarnersoq nalunarmat. Akiuussuserneqarnissaq iluarsereernermiit sapaatit akunneri sisamat qaangiunnissaanut kinguartinneqartariaqarpoq. Inunnut ersiutilinnut ersiuteqanngitsunullu maleruaqqusat uku atuupput.

COVID-19-eqarnikuusimagaanni: Napparsimajunnaarnermiit akiuussutissamik neqereerfigineqarnissaq siusinnerpaamik qaammat qaangiutereerpat tamatumaluunniit kingunitsianngua pisinnaavoq.

COVID-19-eqaraanni: Napparsimajunnaarnermiit akiuussutissamik neqereerfigineqarnissaq siusinnerpaamik qaammat qaangiutereerpat tamatumaluunniit kingunitsianngua pisinnaavoq.

COVID-19-eqartumik qanillisaqarsimanermi (misissortinnerup inerneranik utaqqisunut): Misissortinnerup inernerata paasineqarnissaata tungaanut akiuussuserneqarnissaq utaqqinneqassaaq. Tunillatsissimannginnermik akissutisisunut ersiuteqanngitsunullu akiuussusiinissamik neqeroortoqarsinnaavoq. Ersiuteqalersimasunut aamma/imaluunniit tunillatsissimanermik akissutisisunut napparsimajunnaarnermiit qaammat ataaseq tamatumaluunniit kingorna sapinngisamik piaartumik akiuussusertinnissaq pisinnaavoq.

Kingullermik nutarterneqarpoq