Tilbud om vaccination mod COVID-19

COVID-19-vacciner virker ved at styrke kroppens evne til at forsvare sig mod infektion med coronavirus.

Alle borgere på 18 år+, inklusive gravide og ammende, tilbydes vaccination mod COVID-19.

Vaccination er et gratis og frivilligt tilbud.

Coronavirus/(SARS-CoV-2) er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os mod smitte og sygdom. For nogle personer kan smitte med coronavirus føre til alvorlig sygdom og dødsfald.

Vaccinerne, der anvendes i Grønland, er RNA-vacciner. RNA er et såkaldt signalstof i kroppens celler og indeholder ”koder” for dannelsen af proteiner. RNA-vaccinen virker ved at indeholde en bestemt kode, der kan få dine celler til at producere et protein. Når proteinet er dannet i cellen, vil det stimulere dit immunsystem til at lave antistoffer og dermed beskytte dig mod at blive syg, hvis du skulle blive smittet med coronavirus.

Det betyder, at når du bliver vaccineret, aktiveres dit immunsystem, således at dit immunsystem danner antistoffer mod coronavirus. Hvis du efterfølgende bliver smittet med coronavirus, vil dit immunsystem hurtigt genkende virussen og være bedre rustet til at bekæmpe virussen, således at risikoen for at blive alvorligt syg bliver meget lille.

En vaccine beskytter dig på den måde mod at blive alvorligt syg med COVID-19. Ved at lade dig vaccinere vil du også bidrage til at nedsætte risikoen for smittespredning i samfundet. Det er afgørende, at flest mulige vælger at blive vaccineret, så smittespredning undgås.

Ingen af de vacciner, der anvendes i Grønland, indeholder coronavirus, og de påvirker heller ikke dit DNA. Der er sparsom viden om risikoen for, om man kan viderebringe smitte, selvom man er vaccineret. Selvom du er blevet vaccineret, er det derfor vigtigt, at du stadig overholder de generelle anbefalinger om afstand og god hygiejne, så du undgår at sprede coronavirus til andre personer.

Vaccinerne Moderna og Pfizer/BioNTech (Comirnaty) er begge godkendt af EU. De har således været gennem en grundig godkendelsesproces.

Vaccinerne nedsætter din risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19.

Der er endnu ikke dokumentation for, hvor længe beskyttelsen fra vaccinerne varer.

I Grønland anvendes primært vaccinen fra Moderna. Det skyldes, at Pfizer/BioNTech-vaccinen er kompleks at håndtere, transportere og opbevare, da den skal opbevares ved mellem -70 og -80 grader. Vaccinen har derfor kun været tilbudt de steder, hvor det har været muligt at håndtere den under optimale forhold. Moderna-vaccinen er nemmere at håndtere og opbevare.

Om Moderna-vaccinen

I Grønland bruger vi på nuværende tidspunkt primært COVID-19-vaccinen Moderna®, hvor man skal vaccineres to gange for at få den fulde effekt. De to stik skal ske med ca. 4-6 ugers mellemrum. Den anden dosis kan tidligst gives 28 dage efter, at du har fået det første stik. Det er vigtigt, at du også får dit andet stik, således at vaccinen også giver beskyttelse mod nyere varianter af virussen.

Moderna-vaccinen anvendes også i Danmark. Den er udviklet af det amerikanske firma Moderna og bliver produceret på fabrikker i Schweiz og Spanien.

Vaccinen er godkendt til brug blandt personer på 12 år og ældre, inklusive gravide og ammende. Moderna®-vaccinen er ligesom Comirnaty® en mRNA-vaccine, og de to vacciner ligner hinanden meget i forhold til effekt og sikkerhed. Moderna® har en effekt på ca. 94% efter begge stik. Læs mere under Hvor godt beskytter vaccinerne? (Du går videre til sst.dk).

Om Comirnaty® (Pfizer-BioNTech)

Den første vaccine, der blev godkendt mod COVID-19, hedder Comirnaty® og er udviklet af det tyske firma BioNTech i samarbejde med det amerikanske firma Pfizer. De leverancer af Comirnaty®, som vi får til Grønland, er produceret på fabrikker i Tyskland og Belgien.

Comirnaty® er en mRNA vaccine, som er godkendt til brug hos personer på 5 år og ældre, samt til gravide og ammende.

Comirnaty® har en effekt på cirka 95 procent. Læs mere under Hvor godt beskytter vaccinerne? (Du går videre til sst.dk).

Borgere på minimum 18 år tilbydes vaccine mod COVID-19.

Det gælder også gravide og ammende.

Grønland modtager løbende vacciner, som anvendes, så snart de modtages. Det bliver meldt ud i offentligheden, når tilbuddet er tilgængeligt i din by/bygd.

For Comirnaty (Pfizer-BioNTech) og Moderna gælder det, at man skal have to stik for at opnå fuld effekt af vaccinen.

For Comirnaty® (Pfizer/BioNtech) gælder, at anden vaccination gives mindst 21 dage efter første dosis.

For COVID-19 Vaccine Moderna® gælder, at anden vaccination gives mindst 28 dage efter første dosis.

Efter to vaccinationer vil de fleste være godt beskyttet kort tid efter anden vaccination. Ifølge produktresuméet for Comirnaty® opnås dette efter 7 dage. For COVID-19 Vaccine Moderna® opnås dette efter 14 dage.

For de fleste vacciner gælder det, at de ikke beskytter fuldstændigt/alle mod sygdommen. Derfor vil man kunne få COVID-19, selvom man er vaccineret, men vaccination mod COVID-19 vil beskytte de fleste. Længden af denne beskyttelse er derimod uafklaret.

Hvis man glemmer at få vaccine nr. 2 rettidigt, skal den gives snarest muligt. Man starter dog aldrig forfra i vaccinationsserien.

Hvis en borger utilsigtet har modtaget to forskellige COVID-19-vacciner, der benytter antigen, da kan borgeren betragtes som færdigvaccineret. Dvs. der skal ikke gives flere doser vaccine. Dvs. at en borger kan betragtes som færdigvaccineret, hvis der utilsigtet er givet fx en dosis Comirnaty® efterfulgt af en dosis COVID-19 Vaccine Moderna®, eller omvendt.

Ja, personer, som har haft COVID-19, skal stadigvæk tilbydes vaccination. Dette skyldes, at det er uklart, i hvilket omfang COVID-19 infektion giver beskyttende antistoffer. Vaccination bør udsættes til 4 uger efter raskmelding. For personer med symptomer såvel som for asymptomatiske personer gælder nedenstående retningslinjer.

• Tidligere påvist COVID-19: Vaccination kan tilbydes tidligst 1 måned efter overstået sygdom og derefter så hurtigt som muligt.

• Aktuel bekræftet COVID-19: Vaccination kan tilbydes tidligst 1 måned efter overstået sygdom og derefter så hurtigt som muligt.

• Aktuel nær kontakt COVID-19 (afventer test): Vaccination udskydes indtil der foreligger et testsvar. Hvis svaret er negativ og personen er asymptomatisk kan vaccination tilbydes. Såfremt der opstår symptomer og/eller testen er positiv bør vaccination udskydes til 1 måned efter overstået sygdom og derefter gives så hurtigt som muligt.

Sidste opdateret