Vaccination antal og intervaller

For Camirnaty® (Pfizer/BioNtech) gælder, at anden vaccination gives mindst 21 dage efter første dosis.
For COVID-19 Vaccine Moderna® gælder, at anden vaccination gives mindst 28 dage efter første dosis.

Efter to vaccinationer vil de fleste være godt beskyttet kort tid efter anden vaccination. Ifølge produktresuméet for Comirnaty® opnås dette efter 7 dage. For COVID-19 Vaccine Moderna® opnås dette efter 14 dage.
For de fleste vacciner gælder det, at de ikke beskytter fuldstændigt/alle mod sygdommen. Derfor vil man kunne få covid-19, selvom man er vaccineret, men vaccination mod covid-19 vil beskytte de fleste. Længden af denne beskyttelse er derimod uafklaret.

Man opnår et gyldigt dansk coronapas i perioden 14 – 42 dage efter første vaccination. Dokumentationen vil være gyldig som coronapas fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination. Det forventes, at de fleste borgere vil modtage deres anden vaccination inden for de 42 dage.

Hvis man glemmer at få vaccine nr. 2 rettidigt, skal den gives snarest muligt. Man starter dog aldrig forfra i vaccinationsserien.

Hvis en borger utilsigtet har modtaget to forskellige covid-19-vacciner, der benytter antigen, da kan borgeren betragtes som færdigvaccineret. Dvs. der skal ikke gives flere doser vaccine. Dvs. at en borger kan betragtes som færdigvaccineret, hvis der utilsigtet er givet fx en dosis Comirnaty® efterfulgt af en dosis COVID-19 Vaccine Moderna®, eller omvendt.

Sidste opdateret