Vaccination af børn i alderen 12+ år

Børn fra 12 år tilbydes vaccination mod COVID-19. Tilbuddet er frivilligt og gratis.

COVID-19-vaccinen Moderna, som bliver anvendt i Grønland, er godkendt som effektiv og sikker for børn i alderen 12 år.

Også Danmark og flere andre lande i Europa samt USA og Israel tilbyder vaccination til børn fra 12 år.

De grønlandske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn i alderen fra 12 år bliver vaccineret mod COVID-19. Der er flere årsager til anbefalingen:

  • COVID-19 udvikler sig fortsat med nye varianter. Ved at vaccinere flest mulige borgere, også de 12-15-årige, opnås ekstra immunitet i samfundet og dermed bedre kontrol med epidemien.
  • Vaccinen beskytter effektivt børn mod at blive syge af COVID-19. Børn bliver dog sjældent alvorligt syge af COVID-19.
  • Vaccinerede børn er med til at stoppe smittekæder, da de har mindre risiko for selv at blive smittet og viderebringe smitten til andre. De er dermed med til at passe på andre, f.eks. ældre og sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede.
  • Den øgede immunitet i befolkningen giver både børn og voksne en mere normal hverdag uden test og smitteopsporing.

COVID-19-vaccinen Moderna, som bliver anvendt i Grønland, er godkendt til alle over 12 år. Det Europæiske Lægemiddel-agentur (EMA) har godkendt vaccinen til alle over 12 år på baggrund af godkendelsesstudier, der viser, at vaccinen effektivt forebygger COVID-19 og er sikker for børn fra 12 år.

Sundhedsstyrelsen i Danmark har foretaget en grundig faglig gennemgang og anbe­faler på den baggrund vaccination til børn fra 12 år. Sikkerheden og effekten af Moderna-vaccinen vil fremadrettet blive fulgt meget nøje af Lægemiddelstyrelsen, EMA og af de grønlandske sundhedsmyndigheder.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Der vil i langt de fleste tilfælde være tale om milde bivirkninger, som er et naturligt og forventeligt tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

Almindelige bivirkninger kan f.eks. være lokal rødme, ømhed og hævelse ved injektionsstedet, let feber, træthed, hovedpine og muskel- og ledsmerter. Bivirkningerne varer typisk et par dage. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige bivirkninger såsom allergiske reaktioner.

Det kan bl.a. skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis dit barn har en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, bør du tale med det sundhedspersonale, som skal vaccinere dit barn, eller kontakte dit lokale sundhedscenteret forud for vaccination.

Børn i alderen 12 til og med 14, som skal vaccineres mod COVID-19, skal være i følge med en forældremyndighedsindehaver, der skal give informeret samtykke til vaccinationen. Samtykket er frivilligt og behøver ikke være skriftligt for at gælde.

Inden vaccinestik gives til barnet, vil forældremyndighedsindehaveren blive tilbudt at få svar på de spørgsmål, han/hun måtte have til vaccinationen. Det kan eksempelvis være spørgsmål til bivirkninger. Forældremyndighedsindehaveren kan få svar på sine spørgsmål under samtale med vaccinatøren, umiddelbart inden stikket gives, og/eller ved at læse sundhedsmyndighedernes folder med relevante information.

Hvis forældremyndighedsindehaveren frabeder sig information om vaccination af barnet, men har fået det tilbudt, vil kravet om informeret samtykke stadig være opfyldt.

Hvis forældremyndighedsindehaveren udviser tegn på modvillighed, kan det være nødvendigt for vaccinatøren at spørge, om han/hun har givet samtykke til vaccination af barnet.

Hvis et barn møder op uden en forældremyndighedsindehaver, må barnet ikke modtage vaccinationen. Eksempelvis kan en bedsteforælder, det ikke har forældremyndighed over barnet, ikke give samtykke.

Såfremt barnet udtrykker klar modstand mod at blive vaccineret, skal dette tillægges betydning i det omfang, at det er aktuelt og relevant.

Hent samtykkeblanket her: Vaccination mod covid-19 (SARS-2) for børn i alderen 12 til og med 14 år

Sidste opdateret