Forsigtighedsregler og kontraindikationer

Personer som har haft alvorlige allergiske reaktioner over for et eller flere af indholdsstofferne i vaccinen, herunder personer med kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylene glycol.

Personer, som har haft anafylaktisk straksreaktion efter 1. vaccination med Comirnaty® eller COVID-19 Vaccine Moderna® bør ikke modtage 2. vaccination.

Personer, der har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter andre vaccinationer, efter injektion af et lægemiddel eller som har oplevet gentagne alvorlige systemiske straksreaktioner/anafylaksi på flere orale lægemidler, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med COVID-19 vacciner. Særligt skal man være opmærksom på personer, som kunne have en ikke-diagnosticeret allergi over for indholdsstoffet polyethylenglykol (PEG).

Det skal vurderes, om vaccination skal foregå under særligt skærpet anafylaksiberedskab på afdeling på sygehus, der er vant til at håndtere dette.

Personer med aktuel COVID-19-infektion eller som afventer svar på test, se ovenfor.

Desuden skal personer med feber over 38°C eller almene symptomer på sygdom udskyde vaccinationen, til personen er rask. Personen skal selv huske at afbestille sin tid og bestille en ny tid til vaccination.

Nej. Vaccination med de to COVID-19-vacciner vi har i Grønland vil ikke bevirke, at personen tester positiv på hverken PCR-test eller lyntest. Disse test er dem som påviser, om man har pågående infektion.

Hvis personen efterfølgende får taget en antistoftest, kan dette svar være påvirket af en eventuel vaccination.

Hvis du ønsker mere viden om vaccinerne, før du beslutter dig for, om du vil tage imod tilbuddet om vaccination, anbefaler Landslægeembedet, at du søger viden fra officielle og pålidelige kilder. Du kan for eksempel læse mere om sikkerheds- og godkendelsesprocessen for vaccinerne på følgende hjemmesider:

• World Health Organization: Coronavirus disease (COVID-19): Vaccines safety

• Europa Kommissionen: Godkendelsesprocedure for COVID-19-vacciner

• Sundhedsstyrelsen: Godkendte vacciner i Danmark

Sidste opdateret