Tilbud om influenzavaccination

I Grønland tilbydes influenzavaccinationer til udvalgte befolkningsgrupper, der kan være i risiko for alvorligt sygdomsforløb. Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og som optræder hyppigst i vintersæsonen. For nogle befolkningsgrupper kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig til livstruende, og sygdomsforløbet kan blive yderligere forværret, hvis man får COVID-19 og influenza samtidig.

Tilbuddet om influenzavaccination er gratis og frivilligt.

Se vaccinationsplan her.

Følgende grupper tilbydes influenzavaccination:

 • Alle fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer med følgende tilstande:
  • Personer med kroniske lungesygdomme
  • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • Personer med kronisk lever- og nyresvigt
  • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>35) efter en lægelig vurdering
 • Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza.
 • Gravide i 2. eller 3. trimester.
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.

 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Der foretages et konkret lægeligt skøn om, hvorvidt en borger er omfattet af vaccinationstilbuddet.

I Grønland anvendes influenzavaccinen, Fluenz Tetra®, som er en levende svækket vaccine.

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

Vaccinen er kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, pga. potentiel risiko for smitte af det immunsupprimerede barn.

Meget almindelige (> 10 %)

Mave-tarm gener
Træthed, utilpashed
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nedsat appetit
Muskelsmerter
Hovedpine
Døsighed, Irritabilitet

Almindelige (1-10 %)

Diarré, opkastning
Feber, kulderystelser
Ledsmerter
Hedeture

Sidste opdateret