Tilbud om boostervaccination og influenzavaccination

I Grønland tilbydes der nu boostervaccination/revaccination til udvalgte befolkningsgrupper, der vurderes at have øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19. Revaccination med 3. stik giver bedre og længevarende beskyttelse mod COVID-19.

Samtidig tilbydes influenzavaccinationer til udvalgte befolkningsgrupper, der kan være i risiko for alvorligt sygdomsforløb. Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og som optræder hyppigst i vintersæsonen. For nogle befolkningsgrupper kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig til livstruende, og sygdomsforløbet kan blive yderligere forværret, hvis man får COVID-19 og influenza samtidig.

Tilbuddet om boostervaccination og influenzavaccination er gratis og frivilligt.

Boostervaccinen og influenzavaccinen bliver tilbudt samtidig. Når du møder op for at få en boostervaccine mod COVID-19, kan du få dit stik med influenzavaccinen på samme tid.

Se vaccinationsplan her.

Man kan få en boostervaccination (3. stik), når der er gået mindst 6 måneder og 2 uger, siden man fik 2. stik. Nogle steder vil du blive indkaldt til vaccination på dit lokale sygehus, og andre steder er der fri drop-in-vaccination. Se venligst dine muligheder for vaccination i vaccinationsoversigten her.

Du vil blive tilbudt den samme vaccine som ved de første to stik.

Personer, som i Danmark har fået tilbud om boostervaccination og som opfylder ovenstående kriterier, tilbydes at få boostervaccinationen i Grønland, selvom de ikke har fået den primære vaccination her. Kriteriet om, at der skal være gået 6 måneder og 2 uger siden afslutningen af den primære vaccination skal ligeledes være opfyldt.

EU-Kommissionen har godkendt, at en 3. dosis med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech eller Spikevax® fra Moderna kan gives som revaccination til personer på 18 år eller derover.

Boostervaccination kan ske tidligst 6 måneder og 2 uger efter 2. stik. Du vil blive tilbudt den samme vaccine som ved de første to stik.

Til boostervaccination med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech anvendes samme dosis som ved den primære vaccination (30 mikrogram vaccineantigen).

Til boostervaccination med Spikevax fra Moderna anvendes den halve dosis som ved den primære vaccination (50 mikrogram vaccineantigen).

Der kan i særlige tilfælde og efter en konkret lægelig vurdering ske ”off label” boostervaccination, hvis borgeren ikke er vaccineret med vaccinen fra Pfizer-BioNTech i den primære vaccination.

Der gælder samme forsigtighedsregler og kontraindikationer som ved primær vaccination mod COVID-19. Læs om forsigtighedsregler og kontraindikationer her.

Find mere information om boostervaccination i denne folder.

Alle vacciner kan give bivirkninger, og det gælder også for vacciner mod COVID-19. I de fleste tilfælde er der tale om milde og forbigående gener, som er almindelige og ufarlige. Sundhedsmyndighederne betragter de EU-godkendte vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede.

Ved boostervaccination kan forventes samme bivirkninger som ved primær vaccination mod COVID-19.

Læs om bivirkninger her.

Følgende grupper tilbydes influenzavaccination:

 • Alle fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Risikogrupper under 65 år
  • Diabetes mellitus
  • Kronisk hjertesygdom
  • Kronisk lungesygdom
  • Kronisk leversygdom
  • Kronisk nyresygdom
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft
  • Svært overvægtige (BMI>40)
  • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
  • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Der foretages et konkret lægeligt skøn om, hvorvidt en borger er omfattet af vaccinationstilbuddet.

I Grønland anvendes influenzavaccinen, Fluenz Tetra®, som er en levende svækket vaccine.

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

Vaccinen er kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, pga. potentiel risiko for smitte af det immunsupprimerede barn.

Børn i aldersgruppen 2 – 6 år tilbydes to vaccinationer med minimum 4 ugers interval.

Hvis barnet tidligere er vaccineret mod influenza, gives kun en vaccination.

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

Meget almindelige (> 10 %)

Mave-tarm gener
Træthed, utilpashed
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Nedsat appetit
Muskelsmerter
Hovedpine
Døsighed, Irritabilitet

Almindelige (1-10 %)

Diarré, opkastning
Feber, kulderystelser
Ledsmerter
Hedeture