Tilbud om boostervaccination

I Grønland tilbydes der nu boostervaccination/revaccination til alle over 18 år. Revaccination med 3. stik giver bedre og længevarende beskyttelse mod COVID-19.

Tilbuddet om boostervaccination er gratis og frivilligt.

Se vaccinationsplan her.

Boostervaccination tilbydes foreløbigt til borgere på 18 år og ældre.

Man kan få en boostervaccination (3. stik), når der er gået mindst 4 måneder og 2 uger, siden man fik 2. stik. Nogle steder vil du blive indkaldt til vaccination på dit lokale sygehus, og andre steder er der fri drop-in-vaccination. Se venligst dine muligheder for vaccination i vaccinationsoversigten her.

Du vil blive tilbudt den samme vaccine som ved de første to stik.

Personer, som i Danmark har fået tilbud om boostervaccination og som opfylder ovenstående kriterier, tilbydes at få boostervaccinationen i Grønland, selvom de ikke har fået den primære vaccination her. Kriteriet om, at der skal være gået 4 måneder og 2 uger siden afslutningen af den primære vaccination skal ligeledes være opfyldt.

EU-Kommissionen har godkendt, at en 3. dosis med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech eller Spikevax® fra Moderna kan gives som revaccination til personer på 18 år eller derover.

Boostervaccination kan ske tidligst 4 måneder og 2 uger efter 2. stik. Du vil blive tilbudt den samme vaccine som ved de første to stik.

Til boostervaccination med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech anvendes samme dosis som ved den primære vaccination (30 mikrogram vaccineantigen).

Til boostervaccination med Spikevax fra Moderna anvendes den halve dosis som ved den primære vaccination (50 mikrogram vaccineantigen).

Der kan i særlige tilfælde og efter en konkret lægelig vurdering ske ”off label” boostervaccination, hvis borgeren ikke er vaccineret med vaccinen fra Pfizer-BioNTech i den primære vaccination.

Der gælder samme forsigtighedsregler og kontraindikationer som ved primær vaccination mod COVID-19. Læs om forsigtighedsregler og kontraindikationer her.

Find mere information om boostervaccination i denne folder.

Alle vacciner kan give bivirkninger, og det gælder også for vacciner mod COVID-19. I de fleste tilfælde er der tale om milde og forbigående gener, som er almindelige og ufarlige. Sundhedsmyndighederne betragter de EU-godkendte vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede.

Ved boostervaccination kan forventes samme bivirkninger som ved primær vaccination mod COVID-19.

Læs om bivirkninger her.

Sidste opdateret