Vaccination af børn 5-11 år

Der tilbydes nu vaccination mod COVID-19 til børn i alderen 5-11 år. Tilbuddet er frivilligt og gratis.

Sundhedsmyndighederne anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn på 5-11 år af flere årsager:

 • Ved at vaccinere de 5-11-årige kan vi få bedre kontrol med epidemien, da smitten især stiger blandt yngre børn
 • Vaccinerede børn er med til at mindske smittespredning. Selvom børn sjældent bliver alvorligt syge af COVID-19, vil vaccination af børn være med til at beskytte andre og nedbringe smitten generelt i samfundet, så sygehusene ikke bliver belastede.
 • Den øgede immunitet i befolkningen bidrager til, at både børn og voksne kan få en mere normal hverdag – med færre test, færre hjemsendelser fra skoler/institutioner, færre aflysninger af sociale arrangementer mv.

Vaccinen mod COVID-19 fra Pfizer-BioNTech er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) til børn ned til 5 år. 

I godkendelsesstudiet af vaccinen indgik 3000 børn mellem 5 og 11 år. Studiet viser, at børn får en god og effektiv beskyttelse mod COVID-19 efter vaccination.

Sundhedsmyndighedernes anbefaling om at blive vaccineret tager udgangspunkt i en faglig vurdering af dokumentationen om vaccinernes effekt og sikkerhed blandt børn, samt en vurdering af vaccinens forebyggelsespotentiale i forhold til COVID-19-sygdom. 

Datoer og sted for vaccination af børn i alderen 5-11 år vil blive meldt ud på vaccinationsplanen på corona.nun.gl.

Dit barn bliver tilbudt vaccinen fra Pfizer-BioNTech, som er godkendt til børn i alderen 5-11 år.

Børn får en mindre dosis af vaccinen end voksne. På vaccinationsstederne er personalet trænet i at trække den rette mængde op, så du kan være sikker på, at dit barn får den rette dosis. 

Hvis dit barn fylder 12 år mellem 1. og 2. vaccinationsstik, vil dit barn få den mindre dosis af vaccinen ved både 1. og 2. vaccination.

Dit barn skal vaccineres to gange for at få den bedste beskyttelse. Dit barn skal have 2. stik ca. 3 uger efter det første. Der er på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om, at børn skal have 3. stik.

Vaccinerne giver høj beskyttelse mod infektion med COVID-19. Dit barn skal vaccineres to gange for at få den fulde beskyttelse.

Dit barn på 5-11 år kan ikke selv give informeret samtykke til vaccinationen. Derfor skal der en forælder/en forældremyndig med, som kan give samtykke til, at barnet må blive vaccineret.

Dit samtykke vil ske på baggrund af mundtlig information fra vaccinatøren. Det er som udgangspunkt tilstrækkeligt, at det kun er den ene forældremyndige, der samtykker. Det gælder dog ikke, hvis der er kendt uenighed mellem de to forældremyndighedsindehavere.

Baggrunden for, at det som udgangspunkt kun er den ene forældremyndige, der behøver at samtykke ved selve vaccinationen er, at vaccinationen ikke anses som en så væsentlig beslutning, at det kræver, at begge forældremyndige samtykker.

Hent samtykkeblanket her: Vaccination mod covid-19 (SARS-2) for børn i alderen 5 til og med 11 år

Det vil altid være en læge, der har ansvaret for vaccinationen. Det er personale, der er oplært i at vaccinere, som vil vaccinere dit barn. Der vil altid være sundhedspersonale til stede, som I kan snakke med og få hjælp af.

Milde, almindelige bivirkninger

Det er generelt for alle vacciner, at de har bivirkninger. Det gælder både for børn og voksne. Normalt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, som er naturlige tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen.

I godkendelsesstudiet var bivirkningerne milde og sammenlignelige med dem, man har set blandt ældre børn og voksne, og som man ser ved andre vacciner til børn.

De hyppige bivirkninger er:

 • Smerter og rødme, der hvor barnet er blevet stukket
 • Feber
 • Kulderystelser
 • Muskel- og ledsmerter
 • Hovedpine
 • Træthed

Milde bivirkninger er almindelige og varer typisk et par dage.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Har barnet en kendt og svær allergi mod f.eks. lægemidler, bør du gøre den, der vaccinerer barnet, opmærksom på dette før vaccinationen. I forbindelse med vaccination mod COVID-19 vil der altid være en sundhedsperson til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

I godkendelsesstudierne for vaccination af børn er der ikke set nogen bekymrende bivirkninger. Risikoen for langsigtede bivirkninger er generelt meget lav, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre, også til børn.

Landslægeembedet og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt, både i forhold til effekt og bivirkninger. Det er almindelig procedure med al medicin. Hvis der ved overvågningen registreres en mulig bivirkning, vil der hurtigt blive igangsat en undersøgelse for at vurdere, om bivirkningen kan skyldes vaccinen.

Her kan du læse mere om bivirkninger ved vaccination mod COVID-19.

Vi har ikke datagrundlaget for at vurdere eventuelle langsigtede bivirkninger ved vaccination af 5-11-årige, da det vil kræve, at man følger de vaccinerede børn over lang tid.

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech har været anvendt til voksne i mere end et år, og der har man ikke observeret nogle nye bivirkninger, man ikke havde set tidligere.

I godkendelsesstudiet af vaccinen til de 5-11-årige har man fulgt flere af børnene i op til 3 måneder. Her vil man forvente at se langt de fleste eventuelle bivirkninger. Lægemiddelmyndighederne overvåger vaccinerne efter, at de er godkendt, så man kan reagere, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinen eller langtidsbivirkninger.

Efter ibrugtagning af vaccinerne er det konstateret, at der er en mulig sammenhæng mellem vaccinen og meget sjældne tilfælde af hjertemuskelbetændelse (myokarditis) og hjertehindebetændelse (perikarditis). I meget få tilfælde er der voksne, som har fået hjertemuskelbetændelse eller hjertehindebetændelse, efter de er blevet vaccineret. Det lyder meget alvorligt, men for langt de fleste vil det forsvinde af sig selv. Det er særligt set hos unge mænd, men er også meget sjældent blandt dem. I de meget få tilfælde, hvor der er brug for behandling, er der gode behandlingsmuligheder.

I godkendelsesstudierne har ingen af børnene fået hjertemuskelbetændelse eller hjertehindebetændelse. Det er muligt at den lavere dosis kan sænke risikoen for bivirkningen sammenlignet med ældre børn. 

Det er en sjælden bivirkning, og der er generelt tale om milde forløb. I meget sjældne tilfælde kan det blive mere alvorligt, og derfor skal man ringe til sin læge, hvis man får symptomer. Symptomerne er typisk åndenød og brystsmerter samt hjertebanken, der kan være uregelmæssig.

Vi anbefaler, at dit barn bliver vaccineret, selvom det har været smittet med COVID-19. Det gør vi, da graden af immunitet, man opnår efter infektion med coronavirus, kan variere, mens vi med større sikkerhed kan antage et mere tilstrækkeligt immunrespons ved vaccination.

Hvis dit barn tidligere har været smittet, er det sikkert for dit barn at blive vaccineret. I skal bare vente, til dit barn har været uden symptomer i en måned.

Dit barn kan godt blive vaccineret, hvis han/hun blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Dit barn bør også udskyde vaccination, hvis han/hun er akut syg med feber over 38˚.

Overvej altid, om det kan være COVID-19. Hvis dit barn har COVID-19, eller du mistænker, at dit barn kan have COVID-19, skal han/hun vente med at blive vaccineret.

Langt de fleste børn kan tåle at blive vaccineret. Det gælder også, selvom dit barn fx har allergi over for fødevarer, pollen eller har svækket immunforsvar.

Der vil være få børn, som ikke kan tåle vaccinen, fx børn som har kendt sikker allergi mod vaccinen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn tåler vaccinen, anbefaler vi, at du kontakter sundhedsvæsenet.

Her er nogle gode råd til at berolige dit barn:

 • Forbered barnet bedst muligt på, hvad der kommer til at ske
 • Spørg barnet, om det vil sidde, stå, holdes i hånden eller andet under vaccinationen
 • Hvis dit barn er anspændt, kan du forsøge at få barnet til at lave nogle dybe vejrtrækninger
 • Det er det vigtigt, at du som forælder forholder dig roligt

Vil du vide mere og have gode råd til dig som forælder? Læs denne pjece om vaccination mod COVID-19 til børn i alderen 5-11 år.

Sidste opdateret