Bivirkninger efter COVID-19-vaccine

Bivirkninger er en almindelig effekt af alle vacciner. Generelt kan bivirkninger beskrives som et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer som tiltænkt på vaccinen.

Ligesom med al anden medicin kan COVID-19-vacciner give bivirkninger. Generelt er der tale om milde, forbigående bivirkninger, som er almindelige og oftest ufarlige.

Sundhedsmyndighederne betragter de EU-godkendte vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede. Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdommen, og at de bivirkninger, vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Den samlede erfaring med vaccinerne mod COVID-19 er indsamlet over kortere tid end normalt, fordi udviklingstrinene er foregået parallelt. Selvom vaccinerne er udviklet hurtigere end vanligt, er der foretaget den samme grundige gennemgang af dokumentationen. Forsøgene med vaccinerne mod COVID-19 er de største i verdenshistorien.

Man kan ikke udelukke, at der kan optræde uventede bivirkninger, men erfaring fra andre vacciner viser, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, og at det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Lægemiddelmyndighederne overvåger vaccinerne nøje, også efter at de er blevet godkendt. På den måde kan man reagere hurtigt, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinen. Det kunne f.eks. være bivirkninger, der ikke viste sig i forsøgene, eller kendte bivirkninger, der forekommer hyppigere end i forsøgene.

Overvågning sker blandt andet ved hjælp af bivirkningsindberetninger fra sundhedspersonale og borgere selv.

Almindelige bivirkninger er:

• Træthed

• Hovedpine

• Muskel- og ledsmerter

• Kulderystelser

• Let temperaturstigning

• Ømhed, rødme og hævelse på indstiksstedet

Du behøver ikke at kontakte dit sundhedscenter, hvis du oplever milde bivirkninger, der betegnes som hyppige. Hvis du f.eks. får let feber, er det et udtryk for, at immunsystemet reagerer, som det skal.

Der kan opstå alvorlige bivirkninger i sjældne tilfælde. Det kan bl.a. skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du har en kendt og svær allergi mod for eksempel lægemidler, bør du gøre den person, som vaccinerer dig, opmærksom på dette, før vaccinationen finder sted.

Hvis du oplever alvorlige bivirkninger, efter du er blevet vaccineret, bør du kontakte dit nærmeste sygehus/sundhedscenter. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. En læge kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller eventuelt andre forhold.

Du kan kontakte dit nærmeste sygehus/sundhedscenter, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

Landslægeembedet deltager i overvågningen af formodede bivirkninger af COVID-19-vacciner i Grønland.

Dit sygehus/sundhedscenter har pligt til at indberette bivirkninger.

Du kan selv indberette bivirkninger i forbindelse med COVID-19 vaccine.

Indberet bivirkninger efter vaccination mod COVID-19 (Du går videre til sullissivik.gl)

Sidste opdateret