Juulip 20-aniit malittarisassat nutaat: Akiuussutissamik kapitissimasut kisimik tamanut angallassissutinik atuisinnaapput (NUTARTIGAQ: 21. juli 2021)

Kingullermik nutarterneqarpoq

NUTARTIGAQ: (Pisortat angallassissutaanik angalassatilluni kapitissimanissamik piumasaaqaat juulip 23-ani unnup qeqqata tungaanut taamaallaat atuuppoq)
Naalakkersuisut killilersuigallarnerit pillugit nalunaarutaat Nunarput tamakkerlugu atuuttoq 20. – 30. juulimut sivitsussallugu juulip 19-iani aalajangerput.

Juulip 20-anit juulip 30-anut Nunarput tamakkerlugu inuit minnerpaamik ataasiarlutik akiuussutissamik kapitissimasut kisimik tamanut angallassissutinik atuisinnaassapput. Ilaatigut illoqarfimmi bussit timmisartullu tamanut angallassissutitut paasisassaapput. Umiarsuit ilaasunut angallassissutissatut aaqqissugaagunik aalajangersimasumillu angalasarlutik aamma ilaatinneqarput.

Massakkut Coronap tuniluunnerani misilittakkat tunngavigalugit malittarisassat atuutilersinneqarput, tassami tamanut angallassissutini amerlasuut tunillatsissimammata tunillaassuillutillu.

ā€¯Tuniluunnerata qanoq ingerlaarnera ersarissorujussuuvoq. Inuit akiuussutissamik kapitissimanngitsut napparsimalersimapput, inuillu akiuussutissamik pisimanngitsut kisimik allanik tunillaasimallutik. Nalinginnaasumik siorna marsimi angalaqqusiunnaarnerup atulersinneqarneratulli iliussagaluarpugut, kisianni akiuussutissamik kapuuineq ilisimasallu nutaat pigisavut malillugit sakkukinnerusumik iliuuseqarsinnaavugut, angalaffigineqarsinnaasullu taamaallaat akiuussutissamik kapitissimanngitsunut killilerlugitā€¯, nunatta nakorsaanera Henrik L. Hansen oqarpoq.

Erseqqissaatigineqassaarli ullut tallimat mattusimanissamut piumasaqaat inunnut nunanit allaniit soorlu Danmarkimiit Islandimiilluunniit nunatsinnut angalasunut taamaallaat atuummat. Taamaattumik nunatta avataaniissimanak nunatta iluani angalaguit ullut tallimat mattusimanissannut piumasaqaateqarfigineqanngilatit.

Sisimiunut Qaqortumullu peqqussuteqarneq unippoq
Malittarisassaq nutaaq Sisimiuniit Qaqortumiillu angalanissamut inerteqquteqarnerup ullumi ullup naanerani atorunnaarneranik aamma isumaqarpoq. Inuit akiuussutissamik kapitissimasut illoqarfinniit taakkunannga marlunniit aqagu juulip 20-anit aallarsinnaalissapput.

Inuit tamanut angallassissutini akiuussutissamik kapitissimanissamik piumasaqaammut ilaatinneqanngitsut
Inuit akiuussutissamik kapitissimanngitsut illoqarfiginngisaminniinngitsulli angerlalerunik akiuussutissamik kapitissimanissamut piumasaqaammut ilaanngillat. Tamanna inunnut nunatta avataanut nunatsinnullu angalasunut kiisalu nunatta iluani angalasunut atuuppoq.

Inuit akiuussutissamik kapitilluni aallartissimanissamut piumasaqaammit ilaatinneqanngitsut ukuupput:

 • Inuit najukkaminnut tikinniarlutik umiarsuarmik timmisartumilluunniit angalasut.
 • Inuit Covid-19-imut akiuussuserneqarnissaminnut peqqissaavimmut qaninnerpaamut umiarsuarmik timmisartumilluunniit angalasut.
 • Inuit inuiaqatigiinni suliassaqartitaasut tamanullu angallassissutinik angalasariaqalersut.
 • Inuit Covid-19-imut akiuussutissamik kapitinnissamut Nunatta Nakorsaaneqarfianit nalinginnaasumik innersuunneqanngitsut.
 • Inuit 17-inik ukiullit ukiukinnerusulluunniit.
 • Sulisut tamanut angallassissummi pineqartumi sulisussat.

Akiuussutissamik kapitissimanermut uppernarsaateqartariaqanngilaq
Tamanut angallassissutinut ikilernermi siullermeerluni naammassilluniluunniit akiuussutissamik kapitissimanermut uppernarsaateqartariaqanngilaq. Politiilli inuit akiuussutissamik kapitinneqaratik tamanut angallassissutinik atuisimasut unnerluutigineqartut tamaasa nalilersortassavaat, inerteqqutigineqartumillu unioqqutitsinerit akiligassiissutaasinnaassallutik.

Coronapassi aamma akiuussutissamik kapineqarsimanermut uppernarsaatit aamma Danmarkimi nunaniluunniit allani atorsinnaavatit. sullissivik.gl -ikkut coronapassi qinnutigisinnaavat. Saqqaani sukumiisumik ilitsersuuteqarpoq.

Coronapassi akiuussusertissimanermulluunniit uppernarsaat pillugu Peqqinnissaqarfimmut sianertoqassanngilaq, taakkuninnga suliarinnittuunngimmata.

Nuna tamakkerlugu coronamik paasissutissiisarfik Corona hotline maannakkut sianerfigiteqattaartorujussuuvoq. Sulisut ulapittorujussuummata saaffiginnittuniit naammagittarneq paasinninnerlu kajumissaarutigineqarpoq, aammalu www.sullissivik.gl aqqutigalugu coronapassimik/akiuussutissamik kapineqarsimanermut uppernarsaammik inniminniinissaq innersuussutigineqarluni.

Malittarisassat ilinnut imatut isumaqarput:

 • Aatsaat Covid-19-imut akiuussutissamik siullermeersumik kapitissimaguit tamanut angallassissutit soorlu timmisartut, umiarsuit bussilluunniit ilaaffigisinnaavatit (taxanut atuutinngilaq)
 • Malittarisassat nutaat Nunatsinni angallassinernut angalanernullu atuutissapput, angalanermilu malittarisassat allat tamarmik suli aamma atuupput. Ilaatigut Nunatsinnut angalanermi immersugassamik Sumut-mik immersuinissaq PCR-testimillu negativimik takutitsisinnaasariaqarneq, kiisalu tamakkiisumik akiuussutissamik kapitissimanngitsunut tamanut mattusimagallarnissaq.
 • Akiuussutissamik tamakkiisumik kapitereersimaguit Nunatsinni illoqarfiit akornanni killilersugaanngitsumik angalasinnaatitaassaatit, kiisalu Nunatsinniit avammut, Nunatsinnullu angalasinnaassallutit.
 • Akiuussutissamik kapitissimanermut uppernarsaammik coronapassimilluunniit tigummiarnissat piumasaqaataanngilaq.
 • Akiuussutissamik kapitissinnaannginnermut nakorsamit uppernarsaateqaruit malittarisassat ilinnut atuutissanngillat.
 • Akiuussutissamik kapitissimanani tamanut angallassissutinik atuineq akiligassinneqarnermik kinguneqassaaq.

Naalakkersuisut nalunaarutaat nutaaq uani saqqummiussat akornanni atuarsinnaavat: naalakkersuisut.gl/kl-GL/Kundgoerelser/2021