Til erhvervsdrivende i Nuuk og Upernavik: Sådan kan du tjekke dine kunders vaccinationsstatus

Sidste opdateret

Det blev i weekenden meldt ud, at der i Nuuk og Upernavik samt visse bygder nu er krav om, at man skal være færdigvaccineret mod COVID-19, hvis man vil opholde sig i lokaler og tilhørende arealer med offentlig adgang. De nye restriktioner betyder bl.a., at man skal kunne fremvise gyldig dokumentation for, at man er vaccineret, hvis man vil besøge restauranter, værtshuse, kulturhuse, idrætsfaciliteter, frisørsaloner m.fl.

De virksomheder og institutioner, der har lokaler og tilhørende arealer med offentlig adgang, spiller en vigtig rolle i at sikre, at restriktionerne rent faktisk overholdes. Ved at sikre, at kravet om dokumentation efterleves, er de med til at minimere smittespredning i samfundet.

Som en hjælp er der nu udarbejdet retningslinjer for, hvordan virksomheder og institutioner i Nuuk og Upernavik-området kan foretage kontrol af kunder og besøgendes dokumentation.

Du finder de samlede retningslinjer her, som bl.a. indeholder gode råd til, hvordan I kan indføre kontrollen på jeres arbejdsplads.

Tydelig skiltning ved indgangen

Det anbefales desuden, at der er tydelig information ved indgangen til lokalet. Der bør være plakater eller skilte, som angiver, at der kun er adgang for personer med gyldig dokumentation, og at kunder derfor kan bortvises, hvis de ikke har dokumentation. Plakaten kan hentes her.

Du kan læse pressemeddelelsen om restriktionerne her og bekendtgørelsen her.