Nye restriktioner for Nuuk samt Upernavik og de nærliggende bygder

Sidste opdateret

Bemærk. Tilføjelse den 3 december: Ifølge ny bekendtgørelse, der trådte i kraft den 2/12-2021, omfatter nedenstående retningslinjer også Qasigiannguit i Kommune Qeqertalik. Læs mere her.

Bekendtgørelsen træder i kraft søndag den 21. november klokken 08.00

For at begrænse Corona-smitten i Nuuk og Upernavik og samtidig sikre at dagligdagen i byerne forsat hænger sammen, har Naalakkersuisut i samarbejde med partiformændene udarbejdet et nyt sæt restriktioner for byerne. Disse restriktioner er foreløbigt gældende frem til og med den 5. december 2021.

Foruden Nuuk og Upernavik er følgende bygder i Avannaata Kommunia omfattet af reglerne:

1)  Tasiusaq.

2)  Upernavik Kujalleq.
3)  Nutaarmiut.
4)  Nuussuaq.
5)  Innaarsuit.
6)  Naajaat.
7)  Aappilattoq.
8)  Kangersuatsiaq.
9)  Kullorsuaq.

Med de nye regler ophæves de særlige restriktioner for Sisimiut, da Covid-19 situationen pt. er under kontrol der.

Lempelser for vaccinerede personer

Forsamlingsrestriktioner på max 20 personer ophører i Nuuk. Der skal til gengæld i både Nuuk og Upernavik fremvises dokumentation for vaccination ved ophold på de fleste offentlige steder, som for eksempel:

 • Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og deres tilhørende udearealer.
 • Kulturinstitutioner som biblioteker, kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
 • Medborgerhuse og forsamlingshuse.
 • Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter som idrætslokaler og idrætshaller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.
 • Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.
 • Butikker det ikke sælger dagligvarer.

For at undgå at smitten breder sig fra skolebørn til resten af samfundet gælder dette forbud for alle uvaccinerede personer over 2 år. Det vil sige, at børn mellem 2 og 12 år ikke har adgang, medmindre de har været smittet med Covid-19 og har en positiv PCR-test der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel.

Man skal være fuldt vaccineret for at komme på disse steder, eller være omfattet af de særlige undtagelsesbestemmelser. Det er ikke nok at have en negativ test.  Blandt dem der er undtaget fra kravet om at være færdigvaccineret er, ansatte som skal udføre deres arbejde i det pågældende lokale. De skal dog være i besiddelse af en negativ Corona-test der er maksimalt 48 timer gammel.

Her må alle komme uden krav om at være færdigvaccineret

 • Dagligvarebutikker
 • Posthuse.
 • Lufthavne.
 • Ekspeditionslokaler hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.
 • Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Krav ved udrejse fra Nuuk eller Upernavik samt bygderne

For at rejse fra Nuuk eller Upernavik til et andet sted i Grønland skal man som udgangspunkt være fuldt vaccineret. Det er ikke nok med en negativ PCR-test.

Følgende personer er dog undtaget kravet om vaccination, men skal fremvise negativ PCR-test for Covid-19 før udrejse fra Nuuk eller Upernavik samt bygder til andre steder i Grønland. PCR-testen må maksimalt være 48 timer gammel på afrejsetidspunktet.

 • Ansatte på transportmidlet
 • Børn mellem 2 og 11 år.
 • Personer som udrejser for at ankomme til deres bopæl.
 • Personer pålagt borgerligt ombud som nødvendiggør udrejse.
 • Personer der af Landslægeembedet anbefales ikke at blive vaccineret mod Covid-19.
 • Personer som udrejser fra Nuuk for at forlade landet, hvor dette sker uden unødigt ophold inden for landets grænser.

Yderligere om udrejse fra Nuuk

Personer under 2 år er undtaget fra kravet om negativ PCR-test ved udrejse fra Nuuk

Ejeren af transportmidlet har ansvaret for at reglerne overholdes.

Tilbud om vaccination

I Nuuk er det muligt at blive vaccineret i Inuussivik mandag – fredag kl 10.00 – 13.00 og i Dronning Ingrids Sundhedscenter mandag – torsdag kl 16.00 – 17.00. Tidsbestilling er ikke nødvendig.

Krav om mundbind

Der skal bæres mundbind eller visir i alle lokaler, hvor offentligheden har adgang og i offentlige transportmidler.

Hvornår er man færdigvaccineret?

En person anses som færdigvaccineret mod Covid-19, straks når personen har afsluttet et vaccinationsforløb og kan dokumentere dette. Dokumentation kan f.eks. være Coronapas, Min Sundhed-app, papirlapperne udleveret ved vaccination, eller en vaccinationsattest fra sundhedsvæsenet.

For personer der tidligere har været smittet med Covid-19

Tidligere smittede personer som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som på anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede.

Bekendtgørelsen gælder ikke for:

 • Det Grønlandske Sundhedsvæsen eller klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.
 • Forsamlinger med et politisk eller andet meningsbefordrende øjemed.
 • Politiet mens de udfører deres arbejde.
 • For private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v., jf. § 22 i landstingsforordning om smitsomme sygdomme. 
 • Arrangementer m.v. i private hjem.