Nye retningslinjer for nærkontakter

Sidste opdateret

Set i lyset af den seneste udvikling med Omikron-varianten og udbredt smitte af COVID-19 i samfundet, indføres der nye retningslinjer for nære kontakter.

Du finder de nye retningslinjer for nære kontakter, test og karantæne, øvrige kontakter mv. på denne side.

De væsentligste ændringer er listet herunder.

Du skal selv opspore dine nære kontakter

Når du testes positiv for COVID-19, har du selv ansvar for at kontakte dine nære kontakter og informere dem.

Hvornår er man nær kontakt?

Den nye definition af nære kontakter er personer i husstanden til den smittede person.

Du er nær kontakt, når du 1) har haft kontakt til den smittede inden for smitteperioden og 2) samtidig opfylder minimum ét af følgende kriterier:

  • Bor sammen med en person, der har fået påvist COVID-19
  • Kæreste til en person, der har fået påvist COVID-19 (som man ikke bor sammen med)
  • Værelseskammerater på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende til en person, der har fået påvist COVID-19
  • Overnattende gæster/legekammerater

Du finder information om smitteperioden mv. på denne side.

Hvornår skal nære kontakter testes og i karantæne?

Hvis du er nær kontakt til en smittet, og hverken har fået dit 3. stik/boostervaccination eller er tidligere smittet, anbefales du:

  • At gå i karantæne straks
    • Hvis du ikke kan holde afstand til/isolere dig fra den smittede person (f.eks. forælder til smittet barn), anbefales du at gå i isolation.
  • At blive PCR-testet. Hvornår du skal testes afhænger af, hvornår du senest har haft kontakt til den smittede.

Der gælder andre regler, hvis du er nær kontakt til en smittet, men har fået dit 3. stik/boostervaccination eller har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 12 uger. Her kan du læse retningslinjerne for nære kontakter, der har fået 3. stik eller er tidligere smittet.

Øvrige kontakter

Dem, der med de tidligere retningslinjer blev betragtet som nære kontakter, bliver nu betragtet som ’øvrige kontakter’. Øvrige kontakter er de personer, som den smittede person med COVID-19 har været tæt på uden for hjemmet i smitteperioden. Det vil ofte være personer fra ens omgangskreds eller personer, man dagligt eller regelmæssigt omgås.

Hvis du er øvrig kontakt, anbefales du:

  • At få en PCR-test på 4. dagen efter din sidste kontakt med den smittede, medmindre du selv har været smittet inden for de seneste 12 uger.
  • Ikke at gå i karantæne, uanset om du er vaccineret eller ej – medmindre du udvikler symptomer på COVID-19

Smitte i skoler, institutioner mv.

Ved smitte i skoler og institutioner mv. vil der oftest være tale om øvrige kontakter.

Børn, som bliver øvrige kontakter til en smittet person i dagtilbud, skolen eller i forbindelse med fritidsaktiviteter, skal følge anbefalingerne for øvrige kontakter.

Raskmelding

Hvis du bliver smittet med COVID-19, kan du nu afbryde isolationen og raskmelde dig selv på baggrund af Landslægeembedets officielle kriterier for raskmelding. Du finder kriterierne for, hvornår du kan raskmeldes, på denne side.

Du vil således ikke længere blive kontaktet af Sundhedsvæsenet for at blive raskmeldt (der er enkelte undtagelser).