Hvis du er nær kontakt

Når du opfylder minimum ét af følgende kriterier:

 1. Har boet sammen med en smittet person i den periode, den smittede kan anses for at kunne smitte andre
 2. Har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person, for eksempel ved kram/kys eller host/nys
 3. Har været tættere end en 1 meter på en smittet person i mere end 15 minutter, eksempelvis ved samtale eller mødedeltagelse

… Og har haft kontakt til den smittede i smitteperioden:

 • Smitteperioden for personer med symptomer og positivt testsvar er: Fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør
 • Smitteperioden for personer uden symptomer og med positivt testsvar er: Fra 48 timer før personen fik foretaget testen til og med 7 dage efter testen

Nærkontakter er typisk dem, en smittet person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, krammer osv. med. Derudover er det dem, den smittede har haft direkte fysisk kontakt med, f.eks. nærmeste venner og familiemedlemmer.

Du er ikke nær kontakt, fordi du har været tæt på en, som er identificeret nærkontakt. Det er du først, hvis nærkontakten testes positiv for COVID-19.

Anbefalinger hvis du er nærkontakt og ikke er færdigvaccineret:

Hvis du bor alene:

 • Gå i karantæne og bliv testet på 7. dag efter det tidspunkt, hvor du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Er testen på 7. dagen negativ, kan du ophøre karantænen.
 • Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.

Hvis du bor sammen med andre:

 • Gå i karantæne og hold afstand til den/de øvrige i husstanden, dvs. sov i separat soveværelse hvis muligt og vær særlig opmærksom på hygiejne, rengøring og udluftning. Du bør spritte af efter brug af håndvask og toilet, og anvende eget håndklæde.
 • Bliv testet på 7. dagen efter det tidspunkt, hvor du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Er testen på 7. dagen negativ, kan du ophøre karantænen.
 • Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.

Hvis du bor sammen med den smittede person, der er i isolation:

 • Har du mulighed for at holde afstand til den smittede ved at dele boligen op, opfordres du til at følge vejledningen for ”Hvis du bor sammen med andre
  1. Bliv testet på 7. dagen efter det tidspunkt, hvor du sidst var i nær kontakt med den smittede person. Er testen på 7. dagen negativ, kan du ophøre karantænen.
  2. Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.
 • Har du ikke mulighed for at dele boligen op eller undgå fysisk kontakt (f.eks. pga. boligens størrelse, eller der er tale om et sygt barn), har du følgende muligheder:
  • Den smittede person anvises til et isolationsværelse. De andre medlemmer af husstanden, som er nærkontakter, testes på 7. dagen efter det tidspunkt, hvor de sidst var i nær kontakt med den smittede person. Er testen på 7. dagen negativ, kan de ophøre karantænen. Nærkontakterne er opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.
  • Hvis det ikke er muligt at anvises til isolations- eller karantæneværelser, opfordres hele husstanden til at gå i isolation sammen med den smittede. Alle i husstanden opfordres til at tage en test hurtigst muligt for at opklare, om der er smitte, også selvom der ikke er symptomer. I skal være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på COVID-19. Herefter anbefales følgende testprocedure:
   • En test, når den smittede person er blevet raskmeldt af sundhedsvæsenet
   • En test 7 dage efter, den smittede person blev testet (og ikke 7 dage efter modtaget testsvar), hvis den smittede er asymptomatisk. Hvis denne test er negativ, kan isolationen ophæves.
  1.  

Anbefalinger hvis du er nærkontakt og færdigvaccineret (14 dage efter sidste stik) eller tidligere smittet inden for de seneste 3 måneder, og ikke har haft symptomer på COVID-19, siden du blev udsat for smitten:

Hvis du bor alene:

 • Du behøver ikke gå i karantæne, og kan gå på arbejde, skole mv. Udvis generel forsigtighed, særligt uden for hjemmet. Hold afstand til andre, husk god hygiejne mv.
 • Bliv testet på 4. og 7. dagen efter det tidspunkt, du sidst var i nærkontakt med den smittede person.
 • Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.

Hvis du bor sammen med andre:

 • Du behøver ikke gå i karantæne, og kan gå på arbejde, skole mv. Udvis generel forsigtighed, både i hjemmet og ude. Hold afstand til andre, husk god hygiejne mv.
 • Bliv testet på 4. og 7. dagen efter det tidspunkt, du sidst var i nærkontakt med den smittede person.
 • Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.

Hvis du bor sammen med den smittede person, der er i isolation:

 • Har du mulighed for at holde afstand til den smittede ved at dele boligen op, opfordres du til at følge vejledningen for ”Hvis du bor sammen med andre
  • Bliv testet på 4. og 7. dagen efter det tidspunkt, du sidst var i nærkontakt med den smittede person.
  • Vær meget opmærksom på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.
 • Har du ikke mulighed for at dele boligen op eller undgå fysisk kontakt (f.eks. pga. boligens størrelse, eller der er tale om et sygt barn), har du følgende muligheder:
  • Den smittede person anvises til et isolationsværelse. De andre medlemmer af husstanden, som er nærkontakter, behøver ikke gå i karantæne, men kan gå på arbejde, i skole mv. De andre medlemmer i husstanden opfordres til at udvise forsigtighed ude og hjemme – holde afstand til andre, huske god hygiejne. Nærkontakterne testes på 4. og 7. dagen efter det tidspunkt, de sidst var i nærkontakt med den smittede person. Nærkontakterne er opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.
  • Nærkontakterne, dvs. de andre medlemmer af husstanden, anvises til karantæneværelser. Nærkontakterne behøver ikke gå i karantæne, men kan gå på arbejde, i skole mv. De andre medlemmer i husstanden opfordres til at udvise forsigtighed ude og hjemme – holde afstand til andre, huske god hygiejne. Nærkontakter testes på 4. og 7. dagen efter det tidspunkt, de sidst var i nærkontakt med den smittede person. Nærkontakterne er opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på COVID-19, i 14 dage efter kontakt med den smittede person.
  • Hvis det ikke er muligt at anvises til isolations- eller karantæneværelser, opfordres hele husstanden til at gå i isolation sammen med den smittede. Alle i husstanden opfordres til at tage en test hurtigst muligt for at opklare, om der er smitte, også selvom der ikke er symptomer. I skal være opmærksomme på symptomer, der kan være tegn på COVID-19. Herefter anbefales følgende testprocedure:
   • En test, når den smittede person er blevet raskmeldt af sundhedsvæsenet
   • En test 7 dage efter, den smittede person blev testet (og ikke 7 dage efter modtaget testsvar), hvis den smittede er asymptomatisk. Hvis denne test er negativ, kan isolationen ophæves.

Hvis du udvikler symptomer på COVID-19, opfordres du til at gå i karantæne og blive testet. Det gælder, uanset om du er færdigvaccineret, ikke vaccineret eller tidligere smittet indenfor de seneste 3 måneder.

Læs mere om de typiske symptomer på COVID-19 her.

Hvis du får et positivt testsvar på en PCR-test, bør du:

 • Gå i isolation
 • Hvis du får symptomer:
  • Fortsæt isolation indtil 48 timer efter symptomophør
   Eller
  • 10 dage efter symptomstart, hvis du har haft to feberfrie dage (uden temperatursænkende medicin) og har det betydeligt bedre. Det er acceptabelt med milde restsymptomer som let hoste, tab af smags- og lugtesans, hovedpine eller træthed.
 • Hvis du ikke får symptomer:
  • Fortsætte isolation indtil 7 dage efter testen blev taget.

Læs mere om retningslinjer, når du tester positiv for COVID-19.

Du bliver ikke nær kontakt af at være tæt på en, som er identificeret nær kontakt.

Du kan dog blive udsat for smitte, uden at være nærkontakt, eksempelvis ved smitteudbrud på en bar/restaurant, på arbejdspladsen eller til et større arrangement, herunder et privat arrangement.

Hvis du har været udsat for smitte, men ikke selv er identificeret som nærkontakt, bør du:

 1. Ikke gå i karantæne, men gerne blive testet. Du må gerne gå på arbejde, foretage praktiske gøremål som indkøb m.m., før test og mens du afventer testsvar.
 2. Udvise forsigtighed og undgå situationer, hvor du kan udsætte andre for smitte.
 3. Have skærpet opmærksomhed på evt. udvikling af symptomer, og følge anbefalinger om fysisk afstand og god hygiejne.

Hvis du ikke er færdigvaccineret, bør du udvise særlig forsigtighed, eftersom personer, der ikke er færdigvaccineret, har en langt større sandsynlighed for at blive smittet i situationer med smittespredning.

Hvis dit barn har symptomer på COVID-19, bør barnet hurtigst muligt gå i isolation og blive testet. Læs mere her.

Er dit barn smittet med COVID-19 eller identificeret nærkontakt, må barnet ikke kommet i skole, i dagtilbud eller til fritidsaktivitet. Dagtilbud og grundskoler kan afvise at modtage børn, der er smittede eller identificeret nærkontakter til smittede. 

Hvis dit barn er nærkontakt, men ikke har symptomer på COVID-19, og du som forælder ikke ønsker at lade barnet teste, anbefales det, at barnet bliver hjemme i karantæne til og med 14 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Som forælder eller andet familiemedlem eller bofælle til et barn, der er nærkontakt til en smittet person, behøver du ikke foretage dig andet end at være ekstra opmærksomme på de smitteforebyggende råd, herunder hygiejne og udluftning.

Mistanke om smitte i en skoleklasse/dagtilbud/fritidsaktivitet kan ophæves ved negativ PCR-test. Tidspunkter for testning afhænger af den konkrete sag. Skoler/dagtilbud/fritidsaktivitet har en række retningslinjer for håndtering af mistanke om smitte. Læs mere om retningslinjer for skoler og institutioner her. 

Du finder gode råd til børnefamilier her.

Hvis du er i karantæne, må du ikke:

 • Gå på arbejde eller tage i skole/på studie
 • Tage offentlig transport, dvs. bus eller taxa
 • Besøge eller få besøg af venner og familie

Hvis du er i karantæne, må du gerne:

 • Have kontakt med dem, du bor sammen med, men undgå tæt kontakt
 • Gå tur i naturen
 • Handle ind, men der opfordres til, at det så vidt muligt undgås, og at du i stedet beder andre i husstanden eller venner om det. Hvis det ikke er muligt, anbefales du at handle på skæve tidspunkter, f.eks. tidligt eller sent på dagen
 • Være særligt opmærksom på at lufte regelmæssigt ud, holde en god håndhygiejne og gøre ofte rent på flader, der berøres flere gange dagligt. Sidstnævnte er særligt vigtigt, hvis der bor flere i husstanden.