Hvis du er nær kontakt

Når du opfylder minimum ét af følgende kriterier:

 1. Bor sammen med en smittet person
 2. Kæreste til en smittet person (som man ikke bor sammen med)
 3. Værelseskammerater til en smittet person på en efterskole, højskole, lejrskole og lignende
 4. Overnattende gæster/legekammerater hos en smittet person

… Og har været sammen med den smittede i længere tid i smitteperioden:

 • Smitteperioden for personer med symptomer på COVID-19: Fra 48 timer før symptomdebut til symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn efter symptomdebut.
 • Smitteperioden for personer der har fået påvist COVID-19 ved antigentest eller PCR-test og er uden symptomer: Fra 48 timer før PCR-podningen/selvtesten blev foretaget til og med 4 dage efter den positive test.

Du er kun nærkontakt, hvis du passer på de ovenstående kriterier.

Nære kontakter er således dem, en smittet person bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, krammer osv. med. Derudover er det ofte dem, den smittede har haft tæt og regelmæssig fysisk kontakt med i løbet af smitteperioden, f.eks. en kæreste, overnattende gæster/venner mv.

Hvis du har været udsat for smitte eller været i nærheden af en smittet person, men ikke passer på definitionen af nærkontakt, kan du være ”øvrig kontakt”. Læs mere om retningslinjer for øvrige kontakter i afsnittet Hvis du er øvrig kontakt.

Er du nærkontakt eller tilsvarende, skal du uanset din vaccinationsstatus eller tidligere smitte:

 • Gå i isolation ved symptomer på COVID-19
 • Ikke gå i karantæne
 • Anbefales det, at du tager en selvtest (antigentest) 3 døgn, efter den smittede person blev testet positiv for COVID-19
 • Anbefales det, at du har stor opmærksomhed på at holde afstand, håndhygiejne og andre smittebegrænsende tiltag

Hvis du udvikler symptomer på COVID-19, bør du følge de gældende retningslinjer.

Hvis du er i særlig risiko for et alvorligere forløb, anbefales du at blive PCR-testet. Det gælder, uanset om du er færdigvaccineret, ikke vaccineret eller tidligere smittet. Du kan læse mere om, hvem der er i særlig risiko for et alvorligere forløb her.

Læs mere om de typiske symptomer på COVID-19 her.

Øvrige kontakter er de personer, som den smittede person med COVID-19 har været tæt på uden for hjemmet i smitteperioden. Øvrige kontakter vil ofte være personer fra ens omgangskreds eller personer, man dagligt eller regelmæssigt omgås. Øvrige kontakter er ikke nære kontakter.

Der gælder ikke nogen særlige retningslinjer for øvrige kontakter. Hvis du er øvrig kontakt og får symptomer på COVID-19, skal du følge anbefalingerne ved symptomer

Eksempler på øvrige kontakter:

 • Personer, den smittede har siddet ved siden af eller lige overfor til et møde, på uddannelsesinstitutioner, ved kulturelle arrangementer eller på en arbejdsplads
 • Personer, der har været til middag eller lign. med den smittede
 • Personer, den smittede har dyrket kontaktsport med
 • Personer, den smittede har siddet i en bil med
 • Klassekammeraterne i stamklassen til en smittet elev i grundskolen mv.
 • Ikke overnattende gæster i hjemmet til den smittede
 • Børn i skoleklassen eller alle børnene på stuen i dagtilbud
 • Efterskole- og højskolekammerater og lign. den smittede ikke deler værelse med

Hvis dit barn har symptomer på COVID-19, bør barnet følge de gældende retningslinjer.

Ved smitte i skoler og institutioner mv. vil der oftest være tale om øvrige kontakter.

Børn, som bliver øvrige kontakter til en smittet person (barn eller medarbejder) i dagtilbud mv., i grundskolen (også efterskoler og frie fagskoler) eller i forbindelse med fritidsaktiviteter, skal følge anbefalingerne for øvrige kontakter. Læs mere i afsnittet Hvis du er øvrig kontakt.

Dog følger værelseskammerater på efterskoler mv. anbefalingerne for nærkontakter.

Du finder gode råd til børnefamilier her.

Sidste opdateret