Raskmelding

Du kan ophæve isolation, når:

Hvis du får symptomer:

  • Lette symptomer på COVID-19 er symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg. Hvis du har lette symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter din symptomdebut. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation indtil, at du ikke længere har betydelige symptomer.
  • Betydelige symptomer på COVID-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidigt føler dig syg. Hvis du har betydelige symptomer på COVID-19, kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer – dog tidligst 4 dage efter din symptomdebut. Det vil sige, du kan godt ophæve din selvisolation efter mindst 4 dage, selvom du har lette symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v.

Hvis du ikke får symptomer:

  • Selvom du ikke har symptomer, skal du blive i selvisolation indtil 4 døgn efter, du fik din positive test.

Raskmelding:

Du kan afbryde isolationen og raskmelde dig selv, på baggrund af ovenstående kriterier.

Du behøver ikke underrette sundhedsmyndighederne om, at du er blevet rask.

Sundhedsvæsenet kontakter dig ikke for at raskmelde dig, medmindre du har haft et alvorlig forløb med COVID-19 eller har nedsat immunforsvar som følge af sygdom eller medicin.

Sidste opdateret