Tunillatsissimasut kisitsisinngorlugit - 2022-01-20

Kingullermik nutarterneqarpoq

Eqikkaaneq

Der er indlagt 5 i Nuuk og 5 på kysten (2 i Qaqortoq, 1 i Aasiaat, 1 i Ilulissat, 1 i Upernavik).

Indenfor følgende kategorier:

Kategori 1: 3 indlagte

Kategori 2: 2 indlagte

Kategori 3: 5 indlagte

Definition af kategorier:

Kategori 1: Indlagte og døde, hvor den primære diagnose er COVID-19.

Kategori 2: Indlagte og døde, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på forløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen og forløbet (“Underlying Medical Conditions”).

Kategori 3: Indlagte og døde, hvor der ved testning er påvist SARS-CoV-2, men hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen eller dødsfaldet, f.eks. fødende. Denne kategori medfører dog alligevel et betydeligt ekstra ressourceforbrug, da der skal tages en række forholdsregler i forbindelse med indlæggelsen for at undgå at personale og andre patienter smittes.