Tunillatsippit imaluunniit tunillatsinngilatit? SMS-ikkut akissutisissaatit

Kingullermik nutarterneqarpoq

Tunillatsissimaguit tunillatsissimanngikkuilluunnit maannamiit misissortinnerit SMS-ikkut akissutisisalissaatit. Aamma nammineq qanillisimasatit attaviginissaat akisussaaffigilissavat.

Piaarnerpaamik akissutisinissat qulakkeerniarlugu tunillatsissimanermut nalunaartarnerup suleriaasia allanngortinneqarpoq. Tamatuma saniatigut tunillatsissimasoq qanillisimasani attaviginissai aamma akisussaaffigilerpai.

SMS-ikkut misissortissimanermut akissutisisarneq
Tunillatsissimaguit Coronamik Akiuinermiit imaluunniit Peqqinnissaqarfimmiit suli sianerfigineqartassaatit. Tunillatsissimagaanni tunillatsissimanngikkaanniluunniit periuseq nutaaq unaavoq siunissami misissortinnerup akissutaa SMS-ikkut pisalernissaa.

Tunillatsissimanermut akissut
SMS-ikkut tunillatsissimallutit nalunaarfigineqaruit imaaliortariarputit:

– Erngertumik mattutissaatit

– Qanillisimasatit attavigikkit

– Peqqinnissaqarfimmiit / Coronamik Akiuinermiit sianerfigineqarnissat utaqqiuk

Maleruagassat nutaat malillugit misissortinnermut, qanillisimasanut  aamma mattusimanissamut corona.nun.gl-imi nutarterneqaleruttorput. Allannguutit ilinnut attuumassuteqarnersut maluginiakkit.