Ullumi Nuummi 513-it misissortipput

Kingullermik nutarterneqarpoq

Ullumikkut tunillatsisimasut nutaat paasineqareernerisa kingorna Nuummi Misissuivivimmi misissortikkiartortut tunuleriaapput. Tamanna Misissuiviup sivisunerusumik ammanissaa aalangiunneqarneranik kinguneqarpoq, taamaasillunilu misissortinniarlutik takkuttut tamarmik misissortissinnaasimapput. Nal. 8.30-miit 15.00-p tungaanut misissortittut katillugit 513-iusimapput.

Amerlasuut misissortissimanerat pingaaruteqarpoq, tamanna inuiaqatigiinni nappaatip tuniluunnerani eqqornerusumik takussusiisussaammat.