Rejser

Der gælder en række retningslinjer ved indrejse til og udrejse fra Grønland. På denne side finder du information om, hvordan du skal forholde dig, når du skal rejse til eller fra Grønland, herunder hvilke krav du skal leve op til ved indrejse.