Bekendtgørelse forlænges: Restriktioner i hele landet

Sidste opdateret

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for visse byer og bygder ændres til at gælde for hele landet, og forlænges frem til og med den 14. februar 2022.Bekendtgørelsen ændres til at gælde for hele landet fra i morgen onsdag den 26. januar og kommer til at gælde foreløbigt frem til og med 14. februar 2022.

Restriktioner i hele Grønland
Fordi bekendtgørelsen kommer til at være gældende for hele landet, så fjernes proceduren med at angive steder, hvor der er aktiv smittespredning.

Dokumentation for vaccination
Adgangen til lokaler hvortil offentligheden har adgang, skærpes således, at der kun er adgang for personer som er færdigvaccinerede samt personer under 15 år.

Uvaccinerede personer der er 15 år og ældre, nægtes derfor adgang til disse lokaler, medmindre de skal udføre deres arbejde i lokalet.

Denne restriktion er fortsat med undtagelse af detailhandel, posthuse, lufthavne, ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder og venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Det vil sige, at uvaccinerede nægtes adgang til f.eks. restauranter, værtshuse og biografer i de næste par uger.

Husk mundbind
Da bekendtgørelsen gøres gældende for hele landet, er det vigtigt at bemærke, at der er krav om brug af mundbind eller visir i lokaler, hvortil offentligheden har adgang, samt i offentlige transportmidler.

Max antal personer i lokaler
Desuden medfører reglerne, at der er antalsbegrænsninger på de lokaler som offentligheden har adgang til. Der må således maksimalt tillades adgang til 50 % af det antal personer som lokalet er godkendt til af brandmyndighederne.