Teststrategien ændres: Flere antigentest og færre PCR test

Sidste opdateret

Set i lyset af den seneste udvikling med Omikron-varianten og den store stigning af smittede og det deraf afledte større behov for test, så laves der nu en ændring i test-strategien for hele Grønland. Vi skal selvteste oftere og så forbeholdes PCR-test til personer, der er testet positiv med en antigentest samt personer med særlig risiko for alvorligere sygdom, som har symptomer på Covid-19.

Denne ændring i teststrategien skal forkorte den stadig voksende kø foran testcentrene i Grønland og belastningen af sundhedsvæsenet. Ændringen skal sikre, at der ressourcemæssigt hovedsageligt fokuseres på personer, der er i større risiko for konsekvenserne af et sygdomsforløb med Covid-19 og på personer, som er testet positiv på en antigentest (selvtest) og dermed har en mere begrundet formodning om at være smittet med Covid-19.

Flere test i detailhandelen
Der er specielt fokus på indsatsen for at forebygge smittespredning, der hvor smittespredningen kan have størst konsekvenser. Derfor er kommunerne ved at få fordelt antigentest til offentlige institutioner i hele landet i løbet af de næste uger.

Når de er blevet delt ud, kan der i de offentlige institutioner blive testet hurtigere, og uden at skulle belaste testsystemet. Dette kan være på alderdomshjem/ældrekollektiver og i hjemmeplejen.

Salget af disse antigentest vil i den kommende tid også blive oprustet i detailhandlen.

Periodevis prioritering af PCR test
I en periode vil der nu være prioritering af hvem der modtager PCR-test.

Dette skal sikre, at udvalgte grupper hurtigere kan komme til testning og samtidigt sikre både testfaciliteternes kapacitet og sundhedsvæsenets behandlingskapacitet.

Det betyder, at sundhedsvæsenets pcr-testfaciliteter i det næste stykke tid primært vil prioritere følgende personer:

  • Personer med særlig risiko for alvorligere sygdom, som har symptomer på Covid-19. Det vil for eksempel sige ældre borgere og personer med hjerte- eller lungesygdomme, der har symptomer på corona.
  • Da børn i alderen 2 til 11 ikke har haft mulighed for at blive vaccineret særligt længe, kan de også blive prioriteret at blive PCR-testet hvis de skal rejse mellem byer.

Hvem skal ikke PCR testes?
Hvis du har mildere symptomer på Covid-19, skal du ikke PCR-testes. Du anbefales i stedet at gå i isolation i hjemmet. Hvis du får alvorlige symptomer, skal du som altid kontakte sundhedsvæsenet.

Nærkontakter skal heller ikke længere testes, men derimod gå i isolation hvis de oplever symptomer. 

Alternativt til PCR-test, kan man teste sig selv med en antigentest. Tester man positiv, så skal man ikke kontakte sundhedsvæsenet. Man bør i stedet gå i isolation, og få foretaget en PCR-test inden for testcenterets normal åbningstid.

  • Isolationen kan ophøre, når man har været symptomfri i to døgn. Man skal ikke testes for at blive raskmeldt, fordi man kan testes positiv i op til flere måneder efter. Du skal derfor raskmelde dig selv, baseret på retningslinjerne der findes på coronahjemmesiden corona.nun.gl

Reglerne for nærkontakter er også ændret. Dem der tidligere var ‘nærkontakter’, bliver nu kun betragtet som ”øvrige kontakter”.

  • Hvis du er reel nærkontakt til en person der er testet positiv med PCR-test, anbefales du at undgå unødvendig social kontakt i mindst 7 dage efter den smittede er raskmeldt. Hvis det er muligt kan du med fordel tage en selvtest på 4. og 7. dagen. 
  • Hvis man udvikler symptomer som “Øvrige kontakt” til smittede, så anbefales det at man straks går i isolation og eventuelt tester sig selv med en antigentest. 
  • Fuldt vaccinerede kan gå på arbejde og lignende, selv om de er nærkontakt eller øvrig kontakt. Opstår symptomer på Covid-19 bør man som tidligere påpeget straks selv gå i isolation. 

Hvornår man er nærkontakt osv. kan man læse mere om inde på corona.nun.gl

For pressehenvendelser kontaktes afdelingschef Martin Pedersen, mrpd@nanoq.gl eller telefon 34 66 18 kontaktes.