Ukendte smittekæder bringer restriktioner

Sidste opdateret

Bekendtgørelsen for midlertidige restriktioner for hele landet ændres og forlænges, så den nu udelukkende gælder for byer og bygder med smittespredning fra ukendte smittekilder.

Den nye bekendtgørelse er gældende fra den 5. januar og frem til og med 5. april 2022. 

Der er foretaget en justering af bekendtgørelsen, så den ikke længere er landsdækkende. Den afgørende faktor for, hvorvidt den nye bekendtgørelse om midlertidige restriktioner træder i kraft i en by eller bygd, er smittespredningen – og hvorvidt myndighederne kender til smittekæderne eller ej.

Overblik over restriktionerne
Bekendtgørelsen træder kun i kraft i de byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 dage er konstateret smitte med ukendte smittekæder. De omfattede byer og bygder vil blive offentliggjort på corona.nun.gl under områderestriktioner.

Når en by eller bygd bliver tilføjet listen, træder der tre restriktioner i kraft:

– Coronapas

– Maksimalbelægning af offentlige lokaler

– Mundbind

Flere områder og situationer er undtaget de enkelte restriktioner. Dette kan du læse mere om i selve bekendtgørelsen.

Coronapas 
Kravet om coronapas gælder nu i alle byer og bygder, hvor der er konstateret smitte med ukendte smittekæder – uanset testmulighederne i de pågældende byer eller bygder.

  • Alle over 12 år skal fremvise coronapas, i lokaler hvortil offentligheden har adgang. Det inkluderer barer, restauranter, kulturhuse, m.m. Se hele listen i bekendtgørelsen.
  • Reglerne gælder også, hvis du i din by eller bygd ikke har mulighed for at blive testet. I disse tilfælde er det kun dem, der kan dokumentere, at de er vaccinerede eller for nyligt har overstået et forløb med coronasmitte, der har adgang til offentligt tilgængelige lokaler.
  • Som noget nyt, så er kravet ikke længere gældende for medarbejdere.
  • Kravet om coronapas gælder ikke i skoler, sundhedsvæsnet mfl. Se hele listen over undtagende steder i bekendtgørelsen.

Maksimalbelægning på 50 %
En del af restriktionerne i byer eller bygder med smittespredning fra ukendte smittekilder er en maksimalbelægning på 50 %.

Det betyder, at der kun må være halvdelen af de mennesker i et offentligt tilgængeligt lokale, som brandmyndighederne har godkendt lokalet til.

Hvis et lokale ikke har en begrænsning fastsat af brandmyndighederne, må der maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2.

Mundbind eller visir for alle over 12 år
I offentlig transport og lokaler hvor offentligheden har adgang, skal alle over 12 år bruge mundbind eller visir.

Overordnet
Pligten til at kontrollere, at restriktionerne om coronapas, mundbind og maksimalt antal personer i et lokale overholdes, samt evt. at bortvise overtrædere, tilfalder den, der råder over lokalet.

Du kan læse en vejledning til, hvordan du med fordel kan kontrollere, at dine kunder og gæster overholder restriktionerne.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her når den bliver offentliggjort.