Derfor modtog flere borgere invitation til vaccination i Danmark

Sidste opdateret

Sundhedsvæsenet har konstateret et afgrænset brud på persondatasikkerheden i september og november 2021. Statens Serum Institut i Danmark har sendt en invitation til COVID-19-vaccination til grønlandske borgere. Statens Serum Institut er i besiddelse af de berørte borgeres cpr-numre i henhold til en databehandleraftale om levering af coronapas til grønlandske borgere. Borgerne burde dog ikke have modtaget en invitation til COVID-19 vaccination af de danske myndigheder, da dette varetages af Det Grønlandske Sundhedsvæsen. 

Videregivelsen af oplysningerne vurderes ikke at have udgjort nogen fare for borgernes rettigheder eller data. Behandlingen af oplysningerne har dog været til mindre gene og forvirring for de berørte borgere, som bedes se bort fra invitationen.