Q & A til Upernavik og dertilhørende bygder

Sidste opdateret

Fakta om udbruddet med COVID-19 i Upernavik.

Udbruddet i Upernavik er det mest omfattende der er set i Grønland indtil nu. Siden 10. november er 793 af byens 1.115 borgere blevet testet svarende til, at 71% af alle er testet. Der er udført over 1.000 tests.

De 6-16 årige er dem der hyppigst allerede er påvist smittet, idet 39% i denne aldersgruppe har været smittet. Blandt de 0-5 årige har 30% været smittet. De 65-årige og ældre er den aldersgruppe med færrest smittede, hvor kun 15% har været smittet. Der er også den aldersgruppe, hvor langt flest er vaccineret.

Da mange af testene er udført midt i november, og smittespredningen er fortsat, vurderes det, at mindst halvdelen af befolkningen på nuværende tidspunkt har været smittet.

 • Hvorfor tester man ikke alle i Upernavik?

Svar: På nuværende tidspunkt er smittespredningen så omfattende, at alle borgere i Upernavik må anses for at være nærkontakter til en Covid-19 smittet. Det har ikke noget formål at finde alle smittede, specielt ikke fordi det vil ske med stor forsinkelse fordi det er nødvendigt at sende prøverne til Nuuk. Hvis man tester personer der ikke har symptomer, er der stor sandsynlighed for et positivt testsvar, men som situationen er nu vil det oftest skyldes en overstået infektion. Når først infektionen er overstået kan man ikke længere smitte andre.

 • Hvornår kan vi blive testet?

Svar: På nuværende tidspunkt tester vi kun borgere med reelle Covid-19 symptomer. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen planer om at teste alle i byen. Det vil være meget ressourcekrævende og ikke give en viden, som umiddelbart kan bruges til noget, fordi testen ikke viser om man har Covid-19 eller har haft det for flere uger siden

 • Hvornår kan jeg blive vaccineret?

Svar: Efter en pause vil vaccinationerne blive genoptaget. Det ser ud til, at udbruddet er ved at være ovre og vaccination af ikke-vaccinerede eller delvis vil måske kunne genoptages inden jul.  Der vil i begyndelsen af 2022 også blive tilbudt en 3. vaccination (”booster-vaccination”) til alle på 18 år og ældre startende med de ældste.

 • Hvorfor er fremgangsmåden i Upernavik anderledes end i resten af landet?

Svar: Udbruddet er nu så omfattende, at det ikke længere er muligt følge den strategi, der eller er anvendt i Grønland i snart 2 år, nemlig at finde de enkelte smittede og deres kontakter og anbefale isolation og karantæne. Der er ikke tidligere set et så omfattende udbrud. Strategien er blevet tilpasset udviklingen. Det vil ske på tilsvarende vis der kommer lige så omfattende udbrud i andre byer.

 • Kan jeg gå på arbejde?

Svar: Ja, du kan du sagtens gå på arbejde, hvis du ikke har symptomer og følger regler om afstand, hygiejne og mundbind. På arbejdspladsen er det afgørende, at der sikres mod smittespredning ved at alle regler om afstand mv. så vidt muligt overholdes. Det er dog vigtigt at al anden social aktivitet begrænses så vidt muligt.

 • Kan jeg tage på fisketur?

Svar: Der er ikke noget i vejen for at du kan tage på fisketur.

 • Hvis jeg er syg med Covid-19, hvornår får jeg så besked på at jeg er rask igen?

Svar: Hvis du er syg og ikke er testet med Covid-19 får du ikke direkte besked på at du er rask igen. Du anses derimod for at være rask igen 2 dage efter at du sidst havde symptomer. Alle med symptomer på COVID-19 anbefales at henvende sig til sundhedsvæsenet i Upernavik.

 • Hvis jeg har bestilt rejse kan få refunderet billetten?

Svar:  Hvis du har bestilt rejse og denne er aflyst pga. restriktioner eller sygdom med Covid-19 kan du godt få refunderet din billet.

 • Skal rejsende testes?

Svar: Færdigvaccinerede personer kan rejse inden for landets grænser uden forudgående test.

Personer, der ikke er færdigvaccineret, skal gå i karantæne efter ankomst til destinationen indtil de kan dokumentere, at de ikke er smittede. Dette kan enten ske ved, at de lader sig teste efter ankomst til deres destination (og er i karantæne indtil svaret foreligger) eller ved at de er symptomfrie efter 14 dages karantæne.

Q & A – Upernaviks bygder

 • Hvorfor bliver der ikke testet i alle bygder?

Svar: Årsagen til at der ikke bliver testet i bygderne er at der på nuværende tidspunkt ikke er nogle dokumenterede Covid-19 smittede. Der fokuseres derfor på at benytte ressourcerne på mest hensigtsmæssig måde. Smittesituationen bliver løbende monitoreret og vurderet i forhold til hvor det bliver nødvendigt at sende test-teams ud.  

 • Hvilke symptomer skal jeg være opmærksom på?

Svar: De typiske symptomer på COVID-19 ligner de symptomer, du kender fra f.eks. forkølelse og inuenza: Feber, tør hoste, vejrtrækningsbesvær, træthed, tab af smags- og lugtesans, muskelsmerter og ondt i halsen. Nogle kan også opleve andre symptomer som f.eks. kvalme og opkast. Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19.

 • Hvem kan jeg kontakte hvis jeg får symptomer?

Svar: Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du forholde dig som om, at du er smittet med coronavirus, indtil du får svar på din test, der be- eller afkræfter, om du er positiv.
Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du: Gå i isolation og ring til dit lokale sundhedsvæsen og vær særligt opmærksom på hygiejne – vask hyppigt hænder eller brug håndsprit og host og nys kun i ærmet. Brug et CE-mærket mundbind, hvis du undtagelsesvis er nødt til at bryde din isolation kortvarigt.
Sundhedspersonalet vil vurdere, om du bør testes og undersøges af en sundhedsperson. Sundhedspersonalet vil informere dig om, hvordan og hvor undersøgelsen vil foregå. Følg altid sundhedspersonalets anvisninger.

 • Der er ikke butik i vores bygd. Kan jeg rejse for at handle?

Svar: Det er muligt at rejse fra bygden for at handle ind i Upernavik by. Det bør dog være den sidste udvej, da, smitterisikoen er meget høj. Hvis du skal handle: Handel stort ind, undgå så vidt muligt kontakt og følg forholdsreglerne. Husk dog, at du skal bruge mundbind eller visir, når du handler.

 • Kan jeg rejse mellem bygder for at indhandle fisk? Kan jeg tage til en anden bygd for at fiske?

Svar: Hvis det er yderst nødvendigt, kan du rejse mellem bygder for at indhandle fisk eller fiske.
Vi ved, at Covid-19 smitter ved tæt kontakt mellem personer. Derfor bliver det anbefalet at minimere kontakten til byer, bygder og områder med høj smittespredning, mest muligt – så vi kan undgå at smitten spreder sig til andre bygder. Hvis man har et nødvendigt ærinde, bør man under opholdet følge de sundhedsfaglige anbefalinger: Bliv hjemme – hvis du er syg, vask dine hænder ofte eller brug håndsprit, host og nys i dit ærme, begræns fysisk kontakt (undgå håndtryk, kindkys, kram mv.), hold afstand og bed andre om tage hensyn.

 • Hvornår kan vi rejse fra bygd til bygd?

Svar: Det vurderes at udbruddet kan overstås på nogle få uger ved en målrettet fællesindsats. Så kan smittetallene nedbringes og så kan man igen rejse imellem bygderne.