Nu tilbydes influenzavaccination til børn på 2-6 år

Sidste opdateret

Alle mennesker kan få influenza – også børn.

Som noget nyt denne vinter, tilbydes børn i alderen 2 til og med 6 år influenzavaccination.

Influenzavaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn. Den gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor, så børnene slipper for at blive stukket med en nål.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man tager imod det gratis tilbud om vaccination til børn, og dermed er med til at forebygge smitte blandt børn, i familien og i resten af samfundet.

Hvorfor anbefales influenzavaccination til børn i alderen 2-6 år?

Betydning for børnefamilien

Vaccination mod influenza vil først og fremmest beskytte børnene i aldersgruppen og deres familier mod smitte.

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Langt de fleste børn i alderen 2-6 år, som får influenza, vil få et mildt og ukompliceret sygdomsforløb – men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene, f.eks. luftvejsinfektioner eller forværring af astma.

Særligt små børn kan blive rigtig syge med influenza, og det er derfor hensigtsmæssigt at forhindre, at børn eksempelvis smitter yngre søskende.

I den enkelte børnefamilie kan vaccination af børn være med til at forebygge yderligere sygdom og mindske fravær, hjemsendelser, isolation og sygedage, som alt sammen påvirker hverdagen og kan gå udover trivslen i familien.

Betydning for samfundet

Vaccination af børn på 2-6 år vil være med til at forebygge, at influenzavirus spreder sig i befolkningen generelt. Børn rammes nemlig oftere af influenza end voksne. Børn udskiller også mere virus og i længere tid, sammenlignet med voksne, hvilket betyder, at de generelt smitter flere.

Børn har desuden mange kontakter i løbet af en dag, og de kontakter kan blive smittet og bringe smitten videre i samfundet.

Ved at forebygge influenza hos børn i alderen 2-6 år, mindsker vi risikoen for en meget omfangsrig influenzaepidemi. Det er særligt vigtigt i år, både for at undgå at belaste sundhedsvæsenet på et tidspunkt, hvor COVID-19 infektioner også udfordrer os, og for at beskytte de sårbare grupper i samfundet, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Influenza udgør en risiko for mange af de samme mennesker, der også er i højere risiko for et alvorligt og kompliceret sygdomsforløb med COVID-19. Disse personer kan blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet med begge sygdomme samtidig.

Om vaccinen til børn

Influenzavaccinen, som er specielt udviklet og godkendt til børn, gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Vaccinen skal gives to gange med mindst 4 ugers mellemrum for at opnå den bedst mulige beskyttelse.

Det er en såkaldt levende, svækket vaccine. Vaccinen indeholder hele viruspartikler fra fire forskellige influenzastammer, der behandlet, så de ikke kan give sygdom hos raske personer.

Sundhedsmyndighederne i Grønland anbefaler, at børn i alderen 2-6 år tager imod det gratis tilbud om at blive vaccineret mod influenza. Samme anbefaling giver Sundhedsstyrelsen i Danmark. Flere andre lande har anbefalet og tilbudt influenzavaccination til børn i flere år (bl.a. Finland, USA, England, Australien og Canada), og der er registreret mindre influenzasmitte som følge af vaccination til børn.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger forbundet med influenzavaccination gennem næsespray er milde og varer ikke længe. Bivirkninger kan være tilstoppet eller løbende næse, hovedpine, feber, muskelsmerter og nedsat appetit. Risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner, er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Kontraindikationer

Vaccinen må ikke gives til børn, der f.eks. har særlige allergier, alvorligt svækket immunforsvar eller svær astma. Hvis du er i tvivl om, om dit barn kan tåle vaccinen, kan du få en lægelig vurdering.