COVID-19 vaccinationsprogrammet i Grønland fortsætter uændret

Sidste opdateret

Onsdag den 6. oktober besluttede landslægeembedet midlertidigt at stoppe brugen af vaccinen fra firmaet Moderna til unge under 18 år. Det skete efter at de danske sundhedsmyndigheder havde besluttet at stoppe med at bruge vaccinen til unge under 18 år. Nogle foreløbige data fra et nordisk studie havde peget på, at der er en minimal øget risiko for en oftest godartet hjertebetændelse ved vaccination af unge mennesker med Moderna.

Landslægeembedet rettede efterfølgende henvendelse til den danske sundhedsstyrelse med henblik på at få sagen nærmere afklaret. Der er nu kommet en tilbagemelding. Sundhedsstyrelsen i Danmark har endvidere udsendt en ny pressemeddelelse om sikkerheden ved brug af vaccinen fra Moderna.

Landslægeembedet har på baggrund af den seneste rådgivning fra danske myndigheder og informationer fra en række andre instanser, herunder verdenssundhedsorganisationen WHO samt amerikanske og canadiske sundhedsmyndigheder, besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uændret. Fordelene ved at blive vaccineret overstiger langt den risiko der er for meget sjældent forekommende bivirkninger.

Der er fortsat en større gruppe på over 3.500 mennesker i Grønland, der er påbegyndt vaccination mod COVID-19, men som ikke har fået den 2. vaccination og dermed ikke er beskyttet. Omkring 15% af alle over 12 år, eller godt 7.000 personer, har endnu ikke taget imod tilbuddet om at blive vaccineret.

Grønland vil, som resten af verden, i lang tid fremover have udfordringer med COVID-19. For at vi kan komme bedst muligt gennem vinteren opfordres alle, som endnu ikke er påbegyndt vaccination eller ikke har færdiggjort det, snarest at blive vaccineret.

Oplysninger om vaccinationsmuligheder overalt i landet fremgår af landslægeembedets hjemmeside.

Yderligere informationer: Henrik L. Hansen, Landslægeembedet