Brug af Moderna til børn og unge under 18 år sættes på standby resten af denne uge

Sidste opdateret

Den danske Sundhedsstyrelse har i dag udmeldt følgende: “I Danmark har det hidtil været sådan, at børn og unge i alderen 12-17 år fortrinsvis er blevet inviteret til at modtage COVID-19 vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Ud fra er forsigtighedsprincip vil vi fremadrettet udelukkende invitere børn og unge til at modtage denne vaccine.”

Landslægeembedet har på baggrund af denne udmelding besluttet at undlade at bruge Moderna-vaccinen til de helt unge under 18 år i foreløbigt resten af denne uge.  

”Nogle foreløbige data fra et nordisk studie har peget på, at der er en minimal øget risiko for hjertebetændelse ved vaccination af meget unge mennesker med Moderna, men der er ingen tvivl om, at risikoen ved ikke at blive vaccineret er større. Ud fra et forsigtighedsprincip har vi valg midlertidigt at stoppe vaccinationerne af de under 18-årige her i landet, mens vi foretager en tilbundsgående faglig vurdering i samarbejde med den danske Sundhedsstyrelse,” siger landslæge Henrik L. Hansen.

Og arbejdet med at vurdere, om der er en risiko ved at fortsætte med at bruge Moderna, er allerede i gang.

”Jeg har i dag haft kontakt til vaccineeksperter i den danske Sundhedsstyrelse for at drøfte situationen. Forholdene er væsentlig anderledes i Grønland i forhold til i Danmark, da det bl.a. er vanskeligt at vaccinere med Pfizer-BioNTech uden for de større byer. Vi har aftalt, at de særlige udfordringer i Grønland vil blive drøftet nærmere de kommende dage,” siger Henrik L. Hansen.

I Danmark er der ikke observeret flere tilfælde af hjertemuskelbetændelse, eller at der skulle være nogen forskel på de to vacciner, men alligevel har de danske myndigheder på baggrund af de offentliggjorte data valgt at stoppe med at bruge Moderna-vaccinen til unge under 18 år.

”I Grønland har vi vaccineret over 3.000 børn og unge med Moderna. Vi har set et enkelt tilfælde af hjertemuskelbetændelse, som forsvandt af sig selv uden behandling. Men det er afgørende, at offentligheden kan have tillid til vores vacciner, og derfor har jeg bedt Sundhedsstyrelsen om at bidrage til en faglig vurdering,” siger Henrik L. Hansen.

Hjertemuskelbetændelsestilstande er en yderst sjælden bivirkning, der ofte har et mildt forløb og går over af sig selv. I de tilfælde hvor der er behov for behandling, er behandlingsmulighederne gode.