Tallene på corona.gl: Det skal du holde øje med

Sidste opdateret

Smittede i alt, aktive smittede, nye smittede. Hvilket tal skal du holde øje med, når dagens smittetal offentliggøres?

Landslæge Henrik L. Hansen er ikke i tvivl. Det relevante tal er de nye smittede.
”Antallet af nye smittede giver det bedste øjebliksbillede af smittespredningen i samfundet. Det er personer, der netop er testet positive, og indtil for nyligt har færdes i samfundet. De nye smittede ved at de er smittede, og er i isolation, siger Henrik L. Hansen.

Hvis man fokuserer på antallet af aktive smittede, risikerer man også at få et forkert billede af tingenes tilstand.

”En aktivt smittet bliver først meldt rask 3 døgn efter ophør af feber og symptomer OG der er gået 10 døgn efter symptomdebut”. I Landslægeembedet afventer vi en tilbagemelding fra sundhedsvæsenet før de smittede registreres som raskmeldt og der kan være forsinkelser i tilbagemeldingerne”, fortæller Henrik L. Hansen.

Antallet af nye smittede kan dog også variere uden at de kan bruges som en sikker indikator på ændrede smitteforhold. ”Der vil være dage, hvor prøver fra en eller flere byer er forsinket et døgn. På disse dage vil tallene se bedre ud for dagen, for derefter at se pludseligt værre ud igen. Det kan vi ikke garderer os i mod, men vi vil gøre opmærksom på det, når det sker”, siger Henrik L. Hansen.

Smittetallene offentliggøres som udgangspunkt hver dag klokken 12.00 her på corona.gl