Smittespredning i Sisimiut 3 august 2021

Sidste opdateret

Tirsdag den 3. august er der fundet fire smittede i Sisimiut. De er dukket op efter at der i en periode ikke var fundet nye smittede i byen.

Det er ukendt, hvorfra smitten kommer. De to er i familie, hvor den ene har smitte den anden. De to andre smittede har ud fra de foreliggende oplysninger ikke haft nogen kontakt. Det er derfor meget sandsynligt, at der nu er flere ukendte smittede i Sisimiut.

En af de smittede er ansat i sundhedsvæsenet. Da vedkommende er vaccineret er smitterisikoen formentlig lille. Alligevel er der taget en række forholdsregler for at undgå yderligere smittespredning blandt personale, patienter og pårørende.

Det er efterhånden veldokumenteret, at færdig-vaccinerede godt kan blive smittet med Delta-varianten af Covid-19 og få symptomer, men at de meget sjældent bliver alvorligt syge. De kan ligeledes godt smitte andre, men det forekommer langt sjældnere end blandt ikke vaccinerede.

Der er iværksat en større undersøgelse af kontakter til de smittede med henblik på at forsøge at få stoppet udbruddet i Sisimiut.