2 nye bekendtgørelser: Sådan skal de forstås

Sidste opdateret

Natten til lørdag d. 31. juli 2021 træder der ved midnat to nye bekendtgørelser i kraft. Her kan du læse mere om de regler og restriktioner, der gør sig gældende til og med d. 10. august 2021.

Denne pressemeddelelse omhandler to bekendtgørelser:
1. “Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler hvortil offentligheden har adgang i perioden 31. juli til 10. August”.
2. ”Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for byerne Upernavik og Aasiaat samt flere bygder i Avannaata Kommunia i perioden 31. juli til 10. august”

De opsatte punkter i denne pressemeddelelse er vejledende, for at give et overordnet indblik i bekendtgørelsernes indhold. Du kan finde bekendtgørelserne ved at klikke her.

Hvad handler de nye bekendtgørelser om?

Med den første bekendtgørelse indføres der krav om vaccination mod COVID-19, for personer der vil opholde sig i lokaler og tilhørerende arealer med offentlig adgang. Denne er gældende for hele landet.

Den anden bekendtgørelse fortsætter de nuværende restriktioner i Upernavik og Aasiaat samt dertilhørende bygder. Derfor er der i disse områder stadig krav om mundbind, forsamlingsbegrænsning på tyve personer, samt krav om at være færdigvaccineret for at rejse fra områderne. Detaljerne for denne bekendtgørelse er udspecificeret i selve bekendtgørelsen. Se linket ovenfor. OBS. Naalakkersuisut kan tilføje områder til denne bekendtgørelse, alt efter hvordan coronasituationen i landet udvikler sig.

Alt nedenfor omhandler indførelsen af krav om vaccination, eller at kunne fremvise negativ COVID-19 test der er mindre end 48 timer gammel, som adgangskrav til offentligt tilgængelige lokaler og dertilhørende arealer.

Hvor gælder de nye regler om vaccinekrav?

Bekendtgørelsen gælder for hele Grønland. Der er dog steder og situationer, hvor bekendtgørelsen ikke er gældende.

1. Det Grønlandske Sundhedsvæsen er helt undtaget for bekendtgørelsen, men kan som altid indføre egne regler for at sikre patienters helbred. Klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, er ligeledes undtaget.

2. Politiske forsamlinger er også undtaget, ligesom politiets arbejde ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

3. Der er ikke krav om at være færdigvaccineret ved ophold på private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og plejehjem.

Du skal være færdigvaccineret mod COVID-19
Hvis du ikke er færdigvaccineret mod COVID-19, eller testet negativ inden for 48 timer, er der fra og med lørdag en lang række offentligt tilgængelige steder, hvor du ikke må befinde dig.

1) Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.
2) Kulturinstitutioner – herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.
3) Medborgerhuse og lignende.
4) Biblioteker.
5) Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og -haller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.
6) Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Hvornår er man færdigvaccineret?

En person anses som færdigvaccineret mod COVID-19, når personen har fået sidste stik med vaccinen. Afhængigt af hvilken type vaccine du er blevet vaccineret med, er der forskellige antal stik. Hvis du er vaccineret med Moderna-vaccinen, er du færdigvaccineret, så snart du har fået dit stik nr. 2.

Hvem må godt komme ind de steder, der er begrænset, selv om de ikke er færdigvaccinerede mod COVID-19, eller testet negativ inden for 48 timer?
1) Ansatte der skal udføre deres arbejde på deres arbejdsplads.
2) Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod COVID-19.
3) Personer der er 17 år eller yngre.

Du må stadig godt komme følgende steder, selv hvis du ikke er færdigvaccineret mod COVID-19, eller er testet negativ inden for 48 timer:
1) Lokaler og tilhørende arealer der anvendes til detailhandel.
2) Posthuse.
3) Lufthavne.
4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.
5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

Gælder vaccinationskravet transport?
Bekendtgørelse om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler hvortil offentligheden har adgang omfatter ikke transport. Der er kun krav om fuldendt vaccination ved offentlig transport i Upernavik og Aasiaat, samt dertilhørende bygder.

Hvornår skal du bruge dokumentation

Der er ikke et krav, at borgere skal være i fysisk besiddelse af f.eks. coronapas eller vaccinationsattest. Politiet kan anmode sundhedsvæsenet om folks vaccinationsoplysninger og tjekke det den vej igennem.
Du skal kunne fremvise en negativ covid-19 test hvis du ikke er færdigvaccineret.

Hvem skal kontrollere om borgere er færdigvaccinerede?
Politiet sikrer kontrol af efterlevelse af bekendtgørelsen. Butiksejere, personale i beværtninger m.m. er ikke forpligtede til at kontrollere det. Det er kriminelt at bryde reglerne opsat i bekendtgørelsen.

Hvad med alle dem, der stadig venter på vaccinationsdokumentation via Sullissivik?
Ved kontrol kan borgere give politiet tilladelse til at indhente vaccineoplysninger fra sundhedsvæsenet, så fysisk vaccinationsdokumentation er ikke nødvendig.

Hvad er det retslige efterspil ved ikke at overholde reglerne?
Potentielt kan der udstedes bøder, hvor forholdet er sanktionsbelagt. Eksempelvis ligesom brud på karantæne ved indrejse til Grønland.