Hovedpunkter fra Naalakkersuisuts pressemøde d. 28. juli 2021

Sidste opdateret

Den nuværende bekendtgørelse forlænges i Upernavik og bygder, samt Aasiaat. Vaccinationsdokumentation eller negativ coronatest er krav i Upernavik og bygder, samt Aasiaat for rejse med offentlige transportmidler. Vaccinationsdokumentation bliver nødvendigt for at deltage i arrangementer i hele landet.

Status på vaccination og smittekæder i Grønland
Alle parter til pressemødet understregede, at det overordnet set er de ikke-vaccinerede, der bliver smittet og smitter andre. De færdigvaccinerede bliver ikke smittet i lige så høj grad, ligesom de sjældent smitter andre. De betyder, at smittekæden oftest bliver brudt, når den når til færdigvaccinerede personer. Alle opfordres derfor fortsat til at blive vaccineret.
Efter nylig godkendelse er vaccinationer af gravide og ammende påbegyndt. Det samme gælder unge på 16 og 17 år.

Bekendtgørelsen forlænges, men kun i Upernavik og bygder, samt Aasiaat
Bekendtgørelsen med de nuværende restriktioner forlænges fra og med d. 31/7, men kun i Upernavik og Aasiaat samt følgende bygder: Tasiusaq, Upernavik Kujalleq, Nutaarmiut, Nuussuaq, Innaarsuit, Naajaat, Aappilattoq, Kangersuatsiaq, Kullorsuaq.

Forlængelsen af restriktionerne varer foreløbigt til og med d. 10/8.
I resten af landet ophører restriktionerne som beskrevet i den nu gældende bekendtgørelse. Det vil sige at fra og med d. 31/7, er der ikke længere et krav om brug af mundbind i øvrige dele af landet end de to nævnte byer og bygder. Ligeledes frafalder forsamlingsforbuddet på maksimalt 20 personer i offentligt tilgængelige lokaler og steder.

Vaccinationsdokumentation for adgang til lokaliteter

Fra og med d. 31/7 planlægges en gradvis lempelse af de nuværende restriktioner for færdigvaccinerede personer. Der vil derfor i en periode blive indført vaccinationsdokumentation som adgangsgivende krav til beværtninger, restaurationer, arrangementer mv.
Nærmere information om vaccinationsdokumentation vil blive præsenteret, når bekendtgørelsen offentliggøres.

Retningslinjer for offentlig transport i Upernavik og tilhørende bygder samt Aasiaat

Der indføres retningslinjer for benyttelse af offentlige transportmidler i Upernavik- og tilhørende bygder samt Aasiaat. Retningslinjerne indebærer, at man – for at være ombord på transportmidlerne – skal være enten:
– Færdigvaccineret mod COVID-19
– Testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 48 timer
– 48-timerstesten kun kan tilbydes såfremt sundhedsvæsenet har lokale ressourcer til det. Nærkontakter og personer med symptomer vil stadig blive prioriteret i forhold til test.

Man skal kunne fremvise dokumentation hvis man er testet negativ for COVID-19.
Retningslinjerne gælder for transportmidler som f.eks. bybusser, skibe indrettet til passagertransport og som er i fast rutefart, samt luftfartøjer der afgår Aasiaat og Upernavik eller bygder.
Ovennævnte retningslinjer for offentlig transport gælder fra i dag d. 28/7 kl. 17:00.

Ændringer kan forekomme
Alle restriktioner er midlertidige og med en klart defineret ophørsdato.
Coronasituationen i Grønland vurderes løbende af myndighederne. Alt efter den givne situation kan Nalaakkersuisut lempe, stramme, forkorte eller forlænge de gældende restriktioner.