Smittetal - 2022-03-21

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 21. marts 2021 klokken 15

Fredag, lørdag og søndag kom der svar på 67 PCR-tests på landsplan, hvor 15 (22 %) er positive.

Siden sidste opdatering er en ældre person i Aappilattoq afgået ved døden under 30 dage efter en positiv antigentest. COVID-19 vurderes ikke at være den primære dødsårsag, men kan have været en medvirkende faktor (Kategori 2).

Status i forhold til COVID-relaterede indlæggelser er uændret siden sidste opdatering. Der er i dag mandag den 21. marts kl. 15 fortsat tre indlagte patienter i Nanortalik, som er de eneste indlagte med COVID-19 på landsplan. Alle tre er indlagt af anden årsag, hvor COVID-diagnosen ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).