Smittetal - 2022-03-07

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 7. marts 2021 klokken 16

Fredag, lørdag og søndag er der kommet svar på 76 PCR-tests på landsplan, hvor 20 % er positive.

Der har nu været smitte i alle byer og formodentligt også i de fleste bygder. Smittespredningen i alle byer i Grønland vurderes at være aftagende – flere steder er den ophørt eller kun sporadisk forekommende. De eneste byer med væsentlig smittespredning vurderes nu at være Maniitsoq og Sisimiut. På sygehuset i Sisimiut er der dog kun enkelte sygemeldinger, de fleste er raskmeldte på de to skoler i byen, og antallet af afhentede antigen-tests er kraftigt nedadgående.

Generelt er væsentlige samfundsfunktioner i landet tilbage på et normalt niveau.

Antallet af COVID-relaterede indlæggelser har været nedadgående i den forgangne uge, hvilket også afspejles i dagens status over indlæggelser.

Siden sidste opdatering fredag den 4. marts, er der indlagt to nye patienter med COVID-19 i henholdsvis Nuuk og Ilulissat. Der er tilsvarende udskrevet to patienter i henholdsvis Nuuk og Maniitsoq.

Status på indlagte patienter med COVID-19 er i dag mandag den 7. marts kl. 16 igen, at der er fire patienter indlagt med COVID-19 på landsplan – en i hver af byerne Nuuk, Sisimiut, Nanortalik og Ilulissat. Region Disko har igen ingen patienter indlagt med COVID-19.

To patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

Der er ingen patienter indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

To patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).