Smittetal - 2022-03-01

Sidste opdateret

Opsummering

Status tirsdag den 1. marts 2021 klokken 16

Der er mandag den 28. februar kommet svar på 58 PCR-tests på landsplan, hvor 21 % er positive.

Til og med den 28. februar 2022 har der været 172 COVID-relaterede indlæggelser, hvor 37 % af disse blev indlagt med COVID-19 som den primære indlæggelsesdiagnose (Kategori 1). 92 ud af de 172 har været indlagt i Nuuk, 20 i Sisimiut, 11 i Ilulissat, ni i Qaqortoq, ni i Aasiaat, seks i Upernavik, seks i Maniitsoq, fem i Uummannaq, fem i Nanortalik, fem i Paamiut, tre i Narsaq og en i Qasigannguit.

Gennemsnitsalderen for de 172 indlagte var 52,2 år på indlæggelsestidspunktet. Der har i alt været 13 børn under 18 år indlagt med COVID-19 – og der har som de ældste indlagte med COVID-19 været indlagt to personer på 96 år. 54 % af de indlagte var af kvindeligt køn.

Der er i alt 18 døde med eller af COVID-19. COVID-19 var den primære dødsårsag (Kategori 1) hos halvdelen af de afdøde. Gennemsnitsalderen for de afdøde var 79,6 år, hvor den yngste var 66 år og den ældste 92 år.

Siden sidste opdatering mandag den 28. februar, er der indlagt tre nye patienter med COVID-19 – to i Ilulissat og en i Maniitsoq. Der er udskrevet to patienter i Nuuk og en i Ilulissat.

Der er i dag tirsdag den 28. februar kl. 16 på landsplan igen indlagt syv COVID-positive patienter – tre er indlagt i Maniitsoq, to i Ilulissat, en i Sisimiut og en i Nanortalik. Dermed er der for første gang i år ikke indlagte patienter med COVID-19 på Dronning Ingrids Hospital eller i den øvrige del af Region Sermersooq. Region Disko har ligeledes ingen COVID-relaterede indlæggelser.

Fire patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

En patient er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

To patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).