Smittetal - 2022-02-28

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 28. februar 2021 klokken 16

Der er fredag, lørdag og søndag kommet svar på 64 PCR-tests på landsplan, hvor 34 % er positive.

Der er registreret to nye COVID-relaterede dødsfald, hvor det ene var direkte relateret til COVID-19 (Kategori 1), mens det andet var en ældre person, som havde været testet positiv indenfor 30 dage før dødstidspunktet, men hvor det er uklart om COVID har været en medvirkende dødsårsag. Der er nu på landsplan 18 COVID-relaterede dødsfald. Et COVID-relateret dødsfald defineres, som en person, der er død indenfor 30 dage efter påvist COVID-19-infektion eller COVID-19-reinfektion (påvist med PCR-test eller antigen-test). COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

Siden sidste opdatering fredag den 25. februar, er der indlagt tre nye patienter med COVID-19 i henholdsvis Sisimiut, Maniitsoq og Ilulissat. Der er udskrevet tre patienter i Nuuk og en patient er afgået ved døden i Narsaq.

Der er dermed i dag mandag den 28. februar kl. 16 på landsplan indlagt syv COVID-positive patienter – to er indlagt i Nuuk, to Maniitsoq, en i Sisimiut, en i Ilulissat og en i Nanortalik. Der er stadig ingen COVID-relaterede indlæggelser i Region Disko.

Fem patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

Der er ingen indlagte patienter, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

To patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Der er ikke indlagt patienter med COVID-19 på Intensiv Afsnit.