Smittetal - 2022-02-25

Sidste opdateret

Opsummering

Status fredag den 25. februar 2021 klokken 16

Der er torsdag den 24. februar kommet svar på 39 PCR-tests på landsplan, hvor 26 % er positive.

Smittespredningen i alle byer i Grønland vurderes nu at have nået sit maksimum – og er nu aftagende i alle regionsbyerne. I de øvrige byer i Region Sermersooq og Region Avannaa er den ligeledes aftagende – bortset fra Upernavik, hvor den har været begrænset siden epidemien med Delta-varianten sidste år. I Region Kujataa er der fortsat omfattende smittespredning i Nanortalik, mens der ses aftagende smitte i Narsaq. I Region Qeqqa er smitten fortsat omfattende i Maniitsooq og Kangaatsiaq, og i Region Disko ses der omfattende smittespredning i Qasigiannguit, mens den stadig er begrænset Qeqertarsuaq. Der er nu formodentlig smitte i hovedparten af landets bygder.

Antallet af indlæggelser har de seneste dage været nogenlunde konstant med en større andel af indlagte, hvor COVID-19 ikke er den primære indlæggelsesårsag. Der er efterhånden et højt antal af COVID-relaterede dødsfald, hvor alle var ældre personer med andre grundlæggende sygdomme eller aldersbetinget svækkelse.

Væsentlige samfundsfunktioner fungerer overordnet set på et normalt eller acceptabelt niveau. Der er en hurtigt faldende sygelighed i de store selvstyreejede virksomheder.

Siden sidste opdatering torsdag den 24. februar, er der indlagt to nye patienter med COVID-19 i henholdsvis Nuuk og Maniitsoq. Der er udskrevet tre patienter – to i Sisimiut og en i Nuuk.

Der er dermed i dag fredag den 25. februar på landsplan indlagt otte COVID-positive patienter, hvoraf fire er indlagt i Nuuk, to i Nanortalik, en i Narsaq og en i Maniitsoq.  Dermed er der stadig ingen COVID-relaterede indlæggelser i Region Avannaa og Region Disko.

To patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

To patienter er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Fire patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Der er ikke indlagt patienter med COVID-19 på Intensiv Afsnit.