Smittetal - 2022-02-21

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 21. februar 2021 klokken 16

Siden opdateringen fredag den 18. februar er der fredag, lørdag og søndag kommet svar på 127 PCR-tests på landsplan, hvor 24 % er positive. Der bliver løbende sendt stikprøver af PCR-tests til genetisk analyse i Danmark. Svaret på de seneste er, at alle stikprøver havde Omikron-varianten.

I går søndag døde en ældre person med COVID-19, som var indlagt på Dronning Ingrids Hospital. COVID-19 vurderes ikke at være den primære dødsårsag, men kan have været en medvirkende faktor. Der er nu 13 personer i landet, som er døde af eller med COVID-19.

Siden opdateringen fredag er der tre nye indlagte patienter med COVID-19 i Nuuk, hvoraf en igen er udskrevet i løbet af weekenden, og en er afgået ved døden. Herudover er der indlagt en ny patient i Qaqortoq. Ni patienter med COVID-19 er blevet udskrevet eller taget ud af isolation i dag eller i løbet af weekenden – fire i Nuuk, tre i Sisimiut, en i Qaqortoq og en i Narsaq.

Indlæggelsestallet er på landsplan faldet fra 16 indlagte COVID-positive patienter i fredags til ni indlagte i dag mandag den 21. februar klokken 16.  Der er tre indlagte i Nuuk, to i Aasiaat, to i Nanortalik, en i Sisimiut og en i Qaqortoq. Dermed er der fortsat ingen COVID-relaterede indlæggelser i Region Avannaa.

To patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

Der en indlagt patient, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Seks patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Der er ikke indlagt patienter med COVID-19 på Intensiv Afsnit.