Smittetal - 2022-02-18

Sidste opdateret

Opsummering

Status fredag den 18. februar 2021 klokken 16

Siden opdateringen torsdag den 17. februar er der kommet svar på 125 PCR-tests på landsplan, hvor 39 % er positive. 97 ud af 125 tests er fra Nuuk, hvor de øvrige er jævnt spredt på kysten. Det er derfor yderst begrænset, hvor mange PCR-tests, der bliver udført i de enkelte byer udenfor Nuuk.

Der bliver dog udført mange antigentests og sygemeldinger fra centrale institutioner og virksomheder bliver opgjort, hvilket giver en god indikation for smittespredningen i landet.

I går døde en ældre person i Aasiaat, som var blevet testet positiv for COVID-19 indenfor de sidste 30 dage. Således er der nu i alt 12 COVID-relaterede dødsfald, hvor gennemsnitsalderen er 80,3 år. Den yngste af de afdøde var 68 og den ældste 92 år.  Hos otte ud af de 12 døde var COVID-19 den primære dødsårsag, selvom der også var andre tilgrundliggende sygdomme eller almen svækkelse som medvirkende årsager.

Da der ikke var mulighed for at opdatere indlæggelsestal i går, bliver bevægelserne i indlæggelser beskrevet på baggrund af indlæggelsesstatus onsdag den 16. februar til i dag fredag den 18. februar.

Siden opdateringen onsdag er en indlagt patient, som blev nævnt i opdateringen i går torsdag, afgået ved døden i Paamiut. Tre patienter er blevet udskrevet i Nuuk og en i Sisimiut. Der er fire nye patienter med COVID-19 indlagt i Nuuk, to i Aasiaat, to i Sisimiut og en i Nanortalik.

På landsplan er der i dag, fredag den 18. februar klokken 16, indlagt 16 patienter med COVID-19. Seks er indlagt i Nuuk, fire i Sisimiut, to i Aasiaat, to i Nanortalik, en i Qaqortoq og en i Narsaq. Der er ingen COVID-relaterede indlæggelser i Region Avannaa.

Tre patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1).

En patient er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Tolv patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Der er ikke indlagt patienter med COVID-19 på Intensiv Afsnit.