Smittetal - 2022-02-11

Sidste opdateret

Opsummering

Status fredag den 11. februar 2021 klokken 16

Torsdag den 10. februar kom der svar på 46 PCR-tests på landsplan, hvor 41 % er positive.

Status fra Region Kujataa er, at der fortsat er højt smittetryk i Qaqortoq og Nanortalik, hvor den vanlige drift i Sundhedsvæsenet ikke kan opretholdes grundet sygdom blandt personalet. I Narsaq og Narsarsuaq formodes der stadig at være lav smittespredning, hvor kun få blandt sundhedspersonalet er smittet, så driften i Sundhedsvæsenet kan opretholdes.

I Region Qeqqa er driften af Maniitsoq Sundhedscenter påvirket grundet sygemeldt personale. I Kangamiut og Atammik vurderes smitten af være aftagende. I Kangerlussuaq er der få smittede, og i Naposoq er der ikke nævneværdig kendt smitte.

Af opdatering fra gymnasiet i Aasiaat, fremgår det, at 76 % af lærerne og eleverne har været smittet, så smitten er fortsat aftagende.

Der er en ny patient med COVID-19 indlagt og tre er udskrevet siden opdateringen i går torsdag den 10. februar – to er udskrevet i Nuuk og en i Uummannaq.

På landsplan er der i dag, fredag den 10. februar klokken 16, indlagt 8 patienter med COVID-19. Tre er indlagt i Nuuk, tre i Sisimiut, en i Qaqortoq og en i Nanortalik.

To patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1). Der er indlagt en patient på Intensiv Afsnit på Dronning Ingrids Hospital.

Tre patienter er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Tre patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).