Smittetal - 2022-02-10

Sidste opdateret

Opsummering

Status torsdag den 10. februar 2021 klokken 16

Onsdag den 9. februar kom der svar på 196 PCR-tests på landsplan, hvor 39 % er positive.
Smitten i Tasiilaq er stigende, hvor cirka en tredjedel af skolens medarbejdere er sygemeldte. Der er herudover også et betydeligt antal sygemeldte medarbejdere på sygehuset og i kommunen.
Der er i dag kommet svar på 50 PCR-tests fra Tasiilaq, hvor 30 er positive, hvilket svarer til en positivrate på 60 %. Der er dog stadig ingen indlagte i byen.

Status fra Region Avannaa er, at der i Qaanaaq ses et stigende antal smittede, hvor der blandt andet er konstateret smitte i børnehaven. I Ilulissat og Uummannaq opleves smitten derimod at være aftagende. I de omkringliggende bygder er der løbende meldinger om positive antigentests. I Tasiusaq opleves smitten at være udbredt, mens det i Nuussuaq og Kullorsuaq tyder på, at der fortsat er smitte, men at den er begyndt at aftage.

I den periode, epidemien har varet i Grønland, har der i alt været indlagt 130 patienter med påvist COVID-19 i hele landet. Gennemsnitsalderen af indlagte patienter med COVID-19 igennem hele perioden er 51 år.

Den nuværende status over indlagte med COVID-19 er, at der er indlagt tre nye patienter siden opdateringen i går onsdag den 9. februar. To er indlagt i Sydgrønland i henholdsvis Qaqortoq og Nanortalik, mens den tredje er indlagt i Uummannaq. Der er udskrevet en patient med COVID-19 i Nuuk og en i Ilulissat.

På landsplan er der i dag, torsdag den 10. februar klokken 14, indlagt 10 patienter med COVID-19. Fire er indlagt i Nuuk, tre i Sisimiut, en i Uummannaq, en i Qaqortoq samt en i Nanortalik.

To patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1). Der er indlagt en patient på Intensiv Afsnit på Dronning Ingrids Hospital.
Tre patienter er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).
Fem patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).