Smittetal - 2022-02-07

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 7. februar 2021 klokken 16

Fredag, lørdag og søndag er der kommet svar på 414 PCR-tests på landsplan, hvor 48 % er positive.

Lørdag døde en ældre person i hjemmet, som for nyligt har været testet positiv for COVID-19. Den primære dødsårsag vurderes ikke at være COVID-19, men det kan have været en medvirkende årsag. Der er nu på landsplan syv COVID-19 relaterede dødsfald.

Af opdatering på smitteudbredelsen i Region Avannaa fremgår det, at der fortsat er smitte i Uummannaq, men at samfundet fungerer. I Upernavik, Qaanaaq og Ilulissat meldes, at samfundet fungerer på vanlig vis, og at smittespredningen er begrænset. Der er ikke tegn på nævneværdig smittespredning i regionens bygder bortset fra enkelte positive antigen-tests.

Status fra Region Kujataa viser, at der tilsyneladende er lav smitte i Narsarsuaq, Narsaq og Tasiusaq. Smittetrykket vurderes generelt at være stigende i Nanortalik, hvor der fortsat er smitte på alderdomshjemmet samt stor sygelighed blandt børn i byen. I Qaqortoq er der fortsat udbredt smitte i befolkningen. Den vanlige drift af sundhedsvæsnet er påvirket i Qaqortoq, Nanortalik og Narsarsuaq.

 

Siden opdateringen fredag den 4. februar er der indlagt fire nye patienter med COVID-19 i Nuuk, to i Sisimiut, en i Uummannaq og en i Paamiut. Der er udskrevet seks patienter med COVID-19 i Nuuk og en i Paamiut.

I dag mandag den 7. februar klokken 14, er at der er 14 indlagte patienter med COVID-19 i hele landet. Fem er indlagt i Nuuk, to i Paamiut, tre i Sisimiut, en i Ilulissat, en i Uummannaq, en i Qaqortoq og en i Nanortalik.

Tre patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1). Der er indlagt en ny patient på Intensiv Afsnit.

Fire patienter er indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Syv patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).