Smittetal - 2022-02-02

Sidste opdateret

Opsummering

Status onsdag den 2. februar 2021 klokken 16

I går kom der svar på 192 PCR-tests på landsplan, hvor 54 % er positive. Da indikationerne for at foretage en PCR-tests er ændrede – og antallet af udførte PCR-tests på landsplan er faldende, giver det ikke længere et generelt billede af smittespredningen i Grønland. Den detaljerede opgørelse af PCR-påviste smittede fordelt på de enkelte regioner og byer fremlægges derfor ikke. Fremover er den generelle påvirkning af samfundet samt COVID-relaterede indlæggelser en bedre indikator for COVID-smitten i samfundet.

Smittetrykket er fortsat stigende, og der meldes stadig om mange COVID-smittede på alderdomshjem, i skoler og på arbejdspladser. Af indmeldingerne ses dog også, at der nogle få steder opleves, at smitten er på vej nedad. Sundhedsvæsenet har stadig et betydeligt antal af sygemeldt personale.

Siden opdateringen i går, er der to nye patienter indlagt med COVID-19 i Nuuk, og en patient er igen med i opgørelsen, da vedkommende på trods af at være ude af isolation igen har brug for ilt. Herudover er der to nye patienter indlagt i henholdsvis Qaqortoq og Paamiut. To patienter er blevet udskrevet i Ilulissat og en i Qaqortoq siden opdateringen i går.

Status i dag klokken 14, er at indlæggelsestallet er steget fra 11 til 13 indlagte patienter med COVID-19 i hele landet. Syv er indlagt i Nuuk, to i Qaqortoq, en i Ilulissat, en i Sisimiut, en i Uummannaq og en i Paamiut.

Tre patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1). Der er ingen patienter indlagt på Intensiv Afsnit.

Der er fire patienter indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Seks patienter er indlagt af anden årsag end COVID-19, hvor COVID-19 diagnosen heller ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

De to børn, som var indlagt på Intensiv Afsnit med formodede senfølgesymptomer efter tidligere COVID-sygdom, er nu udskrevet.