Smittetal - 2022-01-28

Sidste opdateret

Opsummering

Status fredag den 28. januar 2021 klokken 16

Siden sidste opdatering er der på landsplan kommet svar på 271 PCR-tests, hvoraf 185 er positive. Dette svarer til en positivrate på 68 %.

I Region Kujataa er der ikke fundet positive ud af tre testede personer. Positivraten for de øvrige regioner er 84 % i Region Avannaa, 83 % i Region Qeqqa, 59 % i Region Disko og 49 % i Region Sermersooq. Igen skyldes den store positivrate i Region Avannaa, at der er mange, som er testet positiv i Uummannaq, hvor 85 ud af 97 testede er positive, hvilket svarer til en positivrate på 88 % i Uummannaq. Udover regionsbyerne og Uummannaq, er der kun fundet positive via PCR-test i Qasigiannguit, hvor der er 15 smittede ud af 19 testede, hvilket svarer til en positivrate på 79 %.

Denne daglige opgørelse viser, hvilke byer, der har fået svar på PCR-analysen dagen tidligere. Da analyser sendes samlet til analyse i Nuuk, kan antal smittede i en by stamme fra podninger over flere dage – og er dermed ikke et udtryk for antal nye smittede.

Smitten er spredt i stort set hele landet nu. Dagens meldinger fra de forskellige regioner viser stor smittespredning i skoler, institutioner og på arbejdspladser – herunder også i Sundhedsvæsnet.

Opgørelsen over indlæggelser er et opdateret øjebliksbillede på indlagte patienter med COVID-19 i hele landet i dag kl. 14.

To patienter er udskrevet i Nuuk og Nanortalik siden sidste opdatering i går. Der er to nye patienter indlagt med COVID-19 i Sisimiut og Maniitsoq, hvilket betyder, at der fredag den 28. januar klokken 14 igen er 13 indlagte patienter, som er aktivt smittet med COVID-19. Fem patienter er indlagt i Nuuk, fire i Sisimiut, en i Maniitsoq, to i Aasiaat og en i Qaqortoq.

Seks patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1), hvilket er lidt mere end ved seneste opdatering. Der er en patient i denne kategori, som er indlagt på Intensiv Afsnit.

Der er en patient indlagt, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Af de 13 indlagte patienter har seks patienter ved testning fået påvist SARS-CoV-2, hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

De to børn, som er indlagt på Intensiv Afsnit med formodede alvorlige senfølgesymptomer efter tidligere COVID-sygdom, er fortsat indlagte.