Smittetal - 2022-01-27

Sidste opdateret

Opsummering

Status torsdag den 27. januar 2021 klokken 16

Der er siden sidste opdatering 202 ud af 360 testede i hele landet, som har fået påvist SARS-CoV-2 via PCR-test, hvilket svarer til en positivrate på 56 %. Positivraten er 75 % i Region Qeqqa, 71 % i Region Avannaa, 63 % i Region Sermersooq, og 61 % i Region Disko. I Region Avannaa er 115 ud af 143 positive i regionen fra Uummannaq, hvor 93 ud af 115 testede er positive, hvilket svarer til en positivrate på 81 % i Uummannaq.

Selvom antallet af PCR-tests er nedadgående, er der det sidste døgn kommet svar på flere positive tests end døgnet tidligere, hvor positivraten også er steget fra 51 % til 56 %. Det bemærkes specielt, at andelen af positive tests i Uummannaq er ekstrem høj. Testene har været nogen tid undervejs og resultaterne viser, at der nu er fuld gang i epidemien i byen.

I Nuuk, Qaqortoq og Uummannaq er fem patienter siden sidste opdatering blevet udskrevet eller er ude af isolation uden indlæggelseskrævende følgevirkninger af COVID-19 diagnosen. Der er nye patienter indlagt med COVID-19 i Nuuk, Sisimiut, Qaqortoq og Nanortalik, hvilket betyder, at der torsdag den 27. januar klokken 14 i alt er 13 indlagte patienter, som er aktivt smittet med COVID-19. Heraf er seks patienter indlagt i Nuuk, tre i Sisimiut, to i Aasiaat, en i Qaqortoq og en i Nanortalik.

Seks patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1), hvilket er lidt mere end ved seneste opdatering. Der er stadig to patienter i denne kategori, som er indlagt på Intensiv Afsnit.

Der er ingen indlagte patienter, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Af de 13 indlagte patienter har syv patienter ved testning fået påvist SARS-CoV-2, hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

De to børn, som er indlagt med formodede alvorlige senfølgesymptomer efter tidligere COVID-sygdom er fortsat indlagt.