Smittetal - 2022-01-26

Sidste opdateret

Opsummering

Status onsdag den 26. januar 2021 klokken 16

Der er siden sidste opdatering den 25. januar i alt 129 ud af 254 testede i hele landet, som har fået påvist SARS-CoV-2 via PCR-test, hvilket svarer til en positivrate på 51 %. Positivraten er 56 % i Region Sermersooq, 54 % i Region Qeqqa, 45 % i Region Avannaa og 15 % i Region Disko. Der er ikke fundet nye smittede i Region Kujataa det sidste døgn. Udenfor regionsbyerne er der kun fundet positive via PCR-test i Upernavik, hvor fire ud af fem testede er positive, hvilket svarer til en positivrate på 80 %.

Antal PCR-tests, som bliver udført, er på landsplan kraftigt nedadgående, da der nu er ændrede grunde til at foretage en PCR-test. Antallet af kendte smittetilfælde er derfor forholdsvis lavt, hvilket gør, at tallene ikke er et reelt udtrykt for det nuværende smittetryk. På trods af, at Omicron-varianten ofte giver et mildt forløb, hvor alvorlig sygdom er sjælden, er der flere patienter, som er indlagt med alvorlig COVID-19 relateret sygdom. Dette indikerer, at der er stor smittespredning i samfundet. En anden indikator for smittespredningens omfang, er det store sygefravær på arbejdspladser, skoler og institutioner på baggrund af selvdiagnostisering ud fra symptomer og/eller en positiv antigen-test.

Der har i løbet af det sidste døgn været et dødsfald hos en person, som var smittet med COVID-19. Den afdøde var en ældre person, der i forvejen var syg. Smitten med Covid-19 har dog formodentlig været en medvirkende dødsårsag.

En patient er siden sidste opdatering ikke længere i  isolation uden indlæggelseskrævende følgevirkninger af COVID-19 diagnosen – og en, som var udgået af listen i går, er øjensynligt fortsat indlagt. Der er to nye patienter indlagt med COVID-19 i Sisimiut, hvilket betyder, at der onsdag den 26. januar klokken 16 i alt er 14 indlagte patienter, som er aktivt smittet med COVID-19. Heraf er syv patienter indlagt i Nuuk, to i Sisimiut, to i Aasiaat, to i Qaqortoq og en i Uummannaq.

Fem patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1), hvilket er lidt mere end ved seneste opdatering. Der er to patienter i denne kategori, som er indlagt på Intensiv Afsnit.

Der er ingen indlagte patienter, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen (Kategori 2).

Af de 14 indlagte patienter har ni patienter ved testning fået påvist SARS-CoV-2, hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen (Kategori 3).

Udover de ovenstående indlagte patienter, er der fortsat to børn indlagt på Intensiv Afsnit med formodede alvorlige senfølgesymptomer efter tidligere COVID-sygdom.