Smittetal - 2022-01-25

Sidste opdateret

Opsummering

Status tirsdag den 25. januar 2021 klokken 16

Mandag er der i alt i hele landet 217 ud af 374 testede, som har fået påvist SARS-CoV-2 med en PCR-test, hvilket svarer til en positivrate på 58 %. Det højeste antal testede ses i Region Sermersooq (222) og i Region Qeqqa (78). Positivraterne for de enkelte regioner viser, at Region Disko har den højeste positivrate, hvor 72 % af de testede i regionen er positive. Herefter følger Qeqqa med 62 %, Sermersooq med 60 %, Avannaa med 48 % og Kujataa med 21 % af de testede, som er positive.

Fire patienter er siden sidste opdatering blevet udskrevet eller afisoleret uden indlæggelseskrævende følgevirkninger af COVID-diagnosen. Der er tre nye patienter indlagt med COVID-19, hvilket betyder, at der mandag den 25. januar klokken 14 er i alt 12 indlagte patienter, som er aktivt smittet med COVID-19. Heraf er syv patienter indlagt i Nuuk, to i Aasiaat, en i Qaqortoq og en i Uummannaq.

Af de 12 indlagte patienter tilhører de otte patienter Kategori 3, hvor der ved testning er påvist SARS-CoV-2, men hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen.

Der er ingen indlagte patienter i Kategori 2, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen.

Fire patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose (Kategori 1), hvilket er lidt mindre end ved seneste opdatering. Der er to patienter i denne kategori, som er indlagt på Intensiv afsnit.

To børn, som tidligere har været smittet med COVID-19, blev henholdsvis søndag og mandag indlagt på Dronning Ingrids Hospital som følge af formodede alvorlige senfølgesymptomer efter tidligere COVID-sygdom. Da børnene ikke længere er aktivt smittede med COVID-19, indgår de ikke i det opgjorte antal indlagte med COVID-19, som fremgår ovenfor.