Smittetal - 2022-01-24

Sidste opdateret

Opsummering

Status mandag den 24. januar 2021 klokken 16

Fredag, lørdag og søndag var der i alt 430 ud af 736 testede i hele landet, som fik påvist SARS-CoV-2 med en PCR-test, hvilket svarer til en positivrate på 58,4 %. Det skal dog tages i betragtning, at der nu er andre indikationer for at få foretaget en PCR-test, hvorfor disse tal ikke giver et reelt billede af smittespredningen, som er langt større.

Siden sidste opdatering er tre patienter blevet udskrevet, mens tre nye patienter er blevet indlagt, hvilket betyder, at der mandag den 24. januar klokken 14 igen var i alt 15 patienter indlagt, som er testet positiv for COVID-19.

Af de indlagte patienter tilhører de ni Kategori 3, dvs. indlagte, hvor der ved testning er påvist SARS-CoV-2, men hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen.

Èn patient tilhører Kategori 2, dvs. COVID-19 diagnosen har indflydelse på sygdomsforløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen.

Fem patienter er indlagt med COVID-19 som den primære diagnose, hvilket er en stigning i direkte COVID-relaterede indlæggelser siden sidste opdatering.

Ud af de 15 indlagte er ni patienter indlagt med COVID-19 i Nuuk, to i Ilulissat, to i Qaqortoq, èn i Upernavik og èn i Uummannaq.

Udover de indlagte patienter, som er aktivt smittede med COVID-19, er der to formodede COVID-relaterede indlæggelser af børn med mistanke om alvorligere senfølgesymptomer efter tidligere at have været smittede.