Smittetal - 2022-01-19

Sidste opdateret

Opsummering

Der var i dag kl. 14 i alt 12 indlagte, heraf 10 i Nuuk og to i Aasiaat.

De indlagte kan opdeles i følgende grupper:

Kategori 1: Indlagte, hvor den væsentligste diagnose er COVID-19: To patienter.

Kategori 2: Indlagte og døde, hvor COVID-19 diagnosen har indflydelse på forløbet, men hvor anden væsentlig sygdom eller skade er afgørende medvirkende til indlæggelsen: En patient.

Kategori 3: Indlagte, hvor der ved testning er påvist SARS-CoV-2, men hvor det ikke har nogen væsentlig betydning for indlæggelsen eller dødsfaldet, f.eks. fødende: Ni patienter.

Der er inden for de sidste to døgn to patienter der er døde. I de ene tilfælde har COVID-19 diagnosen haft betydning, men hvor anden væsentlig sygdom har været afgørende medvirkende til dødens indtræden. En patient er død som følge af COVID-19.