Smittetal - 2022-01-15

Sidste opdateret

Opsummering

Opdatering lørdag den 15. januar kl. 13:00

Denne opdatering dækker den 13. og 14. januar 2022.

Der har de seneste to dage været i alt 788 smittede i hele Grønland, Der testes nu væsentligt færre end tidligere og det registrerede antal smittede dækker derfor langt fra alle smittede.

Udviklingen i de enkelte byer kan nu bedre følges ved at se på andelen af positive blandt de testede. I hele Grønland var 34% af de testede positive. Samlet set er epidemien i hastig vækst i Grønland.

Den højeste andel af positive blev fundet i Ilulissat, hvor 68% af de testede var positive. Smitten er meget udbredt i byen og involverer nu også alderdomshjemmet, hvor der er fundet 16 positive. Alle er vaccineret tre gange. Der er iværksat en række tiltag for at begrænse yderligere smittespredning. Den omfattende smittespredning har væsentlig indflydelse på skoledriften og andre samfunds institutioner på grund af et stort antal sygemeldte børn og voksne. Der foreligger ingen nye resultater fra Qaanaaq, Upernavik eller Uummannaq.

Der er gennemført testning af 67 personer i Qeqertarsuaq som alle var negative. Epidemien er således ikke nået til Qeqertarsuaq endnu.

Der er nu betydelig vækst i epidemien i Aasiaat og Sisimiut, hvor henholdsvis 24% og 32% af de testede er fundet smittede. Også i Maniitsoq er der nu betydelig smittespredning. I alt 58 uf af 268 testede er fundet positive svarende til 22%.

I Nuuk er der fundet 437 smittede blandt 944 testede. Det svarer til, at 46% af de testede er positive. Yderligere smittespredning må forventes den nærmeste fremtid. I Tasiilaq er der blandt 33 testede ikke fundet smitte.

I Kujalleq vurderes epidemien at være i en indledende fase. Yderligere smittespredning må forventes inden for kort tid. I Qaqortoq blev 61 ud af 343 fundet positive (18%) og i Narsaq var 64 ud af 187 positive (34%). Derimod var der i Nanortalik kun en ud af 70 testede der var smittet og epidemien er således ikke nået dertil endnu. En patient er blevet indlagt i Qaqortoq på grund af COVID-19.

COVID-19 pandemien udvikler sig væsentlig anderledes i Grønland end i de fleste andre lande. Kommunikationen mellem byer er så begrænset, at udviklingen er meget forskellig i forskellige dele af landet. Det vurderes, at smittespredningen i Ilulissat og Nuuk vil toppe inden for de nærmeste uger, men der må forventes betydelig stigning i de byer, hvor der er begyndende smittespredning. Vaccinationsdækningen må forventes at have betydning for epidemiens udvikling i de enkelte byer. Et nyt dansk studie har igen vist, at vaccinerede personer, der var blevet smittet, havde en lavere risiko for at smitte videre, end uvaccinerede personer havde. Ligeledes er det vist at vaccination beskytter mod at blive smitte. Der er begrænset viden om det også er gældende for den nye Omikron variant. Et andet studie har vist, at fuldt vaccinerede som har haft en infektion med Delta-varianten er velbeskyttet mod Omikron-varianten. Dette vil kunne have betydning i Upernavik, hvor en meget stor del af befolkningen var smittet i november 2021.

Der foreligger på næverende tidspunkt ikke opdaterede indlæggelses-oplysninger for i dag.