Smittetal - 2021-11-08

Sidste opdateret

Opsummering

Der er siden sidste opdatering fredag den 5. november fundet yderligere 23 smittede i landet. De 20 er fra Nuuk og tre fra Paamiut. Der blev lørdag konstateret et større udbrud på en skole i Nuuk. Det er så omfattende, at landslægeembedet har anbefalet skolen at aflyse undervisningen i en af klasserne resten af ugen. Der må forventes yderligere smittespredning fra dette udbrud.

Smittespredningen har været stigende i Nuuk de sidste 4 uger. I uge 44 (sidste uge) var smittespredningen på 301 per 100.000 indbyggere, hvilket er højere end niveaet i Danmark men stadig under niveauet i hovedstadsområdet i Danmark. Andelen af positive bland de smittede var i uge 44 på 2.3%.

Smittespredningen i Sisimiut var i uge 44 på 159/100.000 indbyggere, dvs. på samme niveau som i uge 43.

Udbruddet i Nuuk har i den sidste uge medført, at smitte er spredt til Maniitsoq og Paamiut.

Samlet set ses en udvikling som meget ligner det, som er set i bl.a. Island, Færøerne og Danmark. Der er overordnet set stigende smittespredning.

Vaccinationsdækningen er kun steget meget lidt de seneste uger. På nuværende tidspunkt et knap 2/3 af den samlede befolkningen færdigvaccineret. Der er stadig en stor gruppe, der mangler at få anden vaccination. Den omfattende smittespredning i Nuuk skyldes i høj grad smitte blandt børn som ikke er gamle nok til at blive vaccineret samt blandt ikke vaccinerede og delvis vaccinerede.