Smittetal - 2021-11-08

Sidste opdateret

Opsummering

Der er siden sidste opdatering fredag den 5. november fundet yderligere 23 smittede i landet. De 20 er fra Nuuk og tre fra Paamiut. Der blev lørdag konstateret et større udbrud på en skole i Nuuk. Det er så omfattende, at landslægeembedet har anbefalet skolen at aflyse undervisningen i en af klasserne resten af ugen. Der må forventes yderligere smittespredning fra dette udbrud.

Smittespredningen har været stigende i Nuuk de sidste 4 uger. I uge 44 (sidste uge) var smittespredningen på 301 per 100.000 indbyggere, hvilket er højere end niveaet i Danmark men stadig under niveauet i hovedstadsområdet i Danmark. Andelen af positive bland de smittede var i uge 44 på 2.3%.

Smittespredningen i Sisimiut var i uge 44 på 159/100.000 indbyggere, dvs. på samme niveau som i uge 43.

Udbruddet i Nuuk har i den sidste uge medført, at smitte er spredt til Maniitsoq og Paamiut.

Samlet set ses en udvikling som meget ligner det, som er set i bl.a. Island, Færøerne og Danmark. Der er overordnet set stigende smittespredning.

Vaccinationsdækningen er kun steget meget lidt de seneste uger. På nuværende tidspunkt et knap 2/3 af den samlede befolkningen færdigvaccineret. Der er stadig en stor gruppe, der mangler at få anden vaccination. Den omfattende smittespredning i Nuuk skyldes i høj grad smitte blandt børn som ikke er gamle nok til at blive vaccineret samt blandt ikke vaccinerede og delvis vaccinerede.

Detaljeret oversigt

Aktivt smittede Antal smittede Nye smittede Antal testede Indlagte Døde Antal testede (de seneste 24 timer)
Avannaata 0 52 0 7.012 0 0 11
Qeqertalik 1 47 0 3.473 0 0 25
Qeqqata 10 243 0 19.539 0 0 180
Sermersooq 63 520 23 55.290 0 0 1419
Kujalleq 0 20 0 6.002 0 0 21
Samlet 74 882 23 91.316 0 0 1656